Aleksandra Baranowska-Górecka

RODO: zasady transferu danych do państw trzecich

Umowy dotyczące przesyłu danych do państw trzecich zawierane po 27 września 2021 r. muszą być oparte na nowych standardowych klauzulach umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Trwające zaś w tym dniu trzeba aneksować najpóźniej przed 27 grudnia 2022 r.

RODO a szczepienia pracowników: ochrona danych utrudnia zapewnienie bezpiecznej pracy

W czasie pandemii pracodawcy mają dodatkowe obowiązki związane z dbaniem o bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Za tym nie poszły jednak ułatwienia w przetwarzaniu informacji o pracowniku.

Czy lekarz może zwolnić z noszenia maseczki w zakładzie pracy

Przeciwwskazania do stosowania osłon ust i nosa w pracy może stwierdzić wyłącznie lekarz medycyny pracy. Jeżeli maseczki są obowiązkowe w firmie, takie orzeczenie lekarza medycyny pracy może być podstawą rozwiązania umowy.

Tarcza 4.0: praca zdalna na własnych zasadach

Kolejne regulacje wprowadzone tarczą 4.0 rozwiązują tylko część problemów pracodawców związanych z organizacją pracy zdalnej. Resztę zagadnień powinni uregulować samodzielnie.

Koronawirus: wyższa kwota wolna od potrąceń z pułapkami na pracodawców

Gdy pracodawca potrąci z wynagrodzenia dłużnika za małą kwotę lub niesłusznie nie potrąci nic, naraża się na grzywnę i odpowiedzialność wobec wierzycieli. Jeśli zabierze za dużo, popełni wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Koronawirus: ochrona danych nie blokuje działań w związku z pandemią

Aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa, pracodawcy mają wiele uprawnień związanych z monitorowaniem zdrowia pracowników. Nie mogą jednak sami przeprowadzać im testów przesiewowych.

Koronawirus: tarcza nie ułatwia życia pracodawcom

Już po pierwszych dniach obowiązywania przepisów specustawy okazało się, że nie jest ona realną pomocą. Sposób sformułowania przepisów dotyczących wsparcia powoduje trudności z uzyskaniem dofinansowania.

Tarcza antykryzysowa dla pracodawców: nadmierne procedury, brak definicji

Aby otrzymać pomoc, pracodawca musi zawrzeć porozumienie w sprawie przestoju ekonomicznego lub obniżki etatów ze stroną społeczną. Nie jest jasne, jak ustalić zmniejszone pensje pracownikom.

Firmowe badanie alkomatem niezgodne z prawem

Informacja o stanie fizjologicznym to informacja o stanie zdrowia. Tym samym stan trzeźwości to dana szczególnej kategorii, którą wolno przetwarzać tylko z inicjatywy i za zgodą pracownika.

Firma nie może żądać od zatrudnionych informacji na temat ich relacji rodzinnych

Konflikt interesów w firmie może wynikać z istnienia pomiędzy zatrudnionymi relacji pokrewieństwa czy powinowactwa. Nie uprawnia to jednak pracodawcy do żądania informacji od zatrudnionych na temat ich relacji rodzinnych.