Jan Olszowski

Przepis na apokalipsę

W piątkowym wydaniu, 5 kwietnia 2019 r., „Rzeczypospolitej” ukazał się artykuł „Dlaczego mamy umierać za węgiel?”, autorstwa dr. Huberta A. Janiszewskiego. Już sam tytuł jest mocno bulwersujący, a i lektura tekstu skłoniła mnie do napisania tego sprostowania i polemiki. Sprostowania, gdyż wygląda na to, że autor nie rozumie niektórych pojęć. Na ich błędnym pojmowaniu stawia tezy i daleko idące postulaty. Wprowadza tym samym w błąd czytelnika i powiela niewiedzę.