Krzysztof Oflakowski

Fala zwrotów na rynku e-mody testuje logistykę

Wartość sprzedanej w UE w tym roku przez internet odzieży sięgnie 111,6 mld dol., a za cztery lata nawet 162,2 mld. Nie obędzie się jednak bez problemów, ponieważ produkty z tej grupy generują najwyższy udział zwrotów spośród wszystkich kategorii produktowych

Logistyka kontraktowa przebiła oczekiwania na 2023 rok

Wraca optymizm konsumentów, wraz z nim poprawiają się prognozy dla logistyki, w tym kontraktowej. Jednak tutejsi operatorzy stracą udziały w globalnym rynku na rzecz firm azjatyckich.

Czy sektor TSL powinien bać się ESG?

ESG fundamentalnie zmieni sposób, w jaki operatorzy TSL będą funkcjonować i konkurować na rynku. Te firmy, które nie zmienią się dobrowolnie, będę wykluczane z przetargów, bo zagrozi to realizacji zrównoważonych celów ich potencjalnych kontrahentów.

Rynek logistyki e-commerce rośnie, a z nim oczekiwania klientów

Globalny rynek e-commerce jak i obsługujący go logistycy mają korzystne długoterminowe prognozy. Najwięcej zarobią operatorzy działający na rynkach krajowych, a zwłaszcza oferujący usługi wielokanałowe.

Czy polski sektor TSL jest gotowy na deglobalizację?

Jeśli decouplig i skracanie łańcuchów dostaw nastąpi w deklarowanej obecnie skali, Polska będzie miała niepowtarzalną okazję stanąć do rywalizacji o względy kilkunastu procent firm, które zapowiadają przeniesienie produkcji lub źródeł zaopatrzenia do Europy.

Polski sektor TSL osiągnął znaczącą odporność na kryzysy

Przedsiębiorcy branży TSL deklarują inwestycje, uniknęli kryzysu na rynku kierowców, a styczeń zaskoczył rekordem rejestracji nowych pojazdów. Wzmocniona odporność i elastyczność sektora przydadzą się w przyszłości, bo wyzwań z pewnością nie zabraknie.

Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach

W bieżącym roku stopnieje nie tylko globalne PKB, ale także dynamika handlu towarowego. W konsekwencji wyhamuje transport morski, lotniczy, drogowy, kolejowy, zwłaszcza długodystansowe przewozy intermodalne, ale także logistyka kontraktowa.

E-commerce pomoże logistyce w kryzysie, ale cena będzie wysoka

Topniejące prognozy dla światowej gospodarki są wciąż łaskawe dla sektora e-commerce i obsługujących go film logistycznych. Spowolnienie w obu branżach jest jednak nieuniknione, zmusi e-sklepy do cięcia kosztów i rezygnacji z darmowych zwrotów.

UE nie doszacowała własnych planów dekarbonizacji transportu drogowego

Do 2030 r. unijna strategia dekarbonizacji transportu drogowego będzie potrzebować 280 mld euro inwestycji w punkty ładowania, sieci przesyłowe i zdolności produkcyjne energii odnawialnej. Do 2050 r. nakłady te powinny wzrosnąć do 1 bln euro.

Logistyka e-commerce uzależniła się od pandemicznych nawyków konsumentów

Słabnie globalna sprzedaż i dynamika wzrostu e-commerce, jednocześnie sprzedawcy i dostawcy odziedziczyli pandemiczne nawyki klientów, które zwiększają presję na wydajność łańcucha logistycznego i podnoszą jego koszt.