Krzysztof Oflakowski

Czy platformy marketplace zdominują europejską logistykę e-commerce?

Platformy marketplace są już najpopularniejszym modelem e-zakupów w Europie. Na ich ekspansji zyskała logistyka, jednak ogromne ilości przesyłek zachwiały równowagą na rynku magazynowym i przewozów lotniczych.

Z elektryfikacją logistyka musi poradzić sobie sama

Elektryfikację dostaw, zwłaszcza miejskich, które mają dziś największy sens, napędzą trzy czynniki: regulacje, urbanizacja oraz dynamika e-commerce. Hamulcem będzie za to luka infrastrukturalna oraz gigantyczny i niedoszacowany koszt transformacji.

Czy dekarbonizacja i ESG są dla logistyki błękitnym oceanem?

Nawet 15% przychodów pochodzących z globalnej logistyki może za 6 lat należeć do zielonych operatorów, co oznacza rynek usług o wartości 350 mld dol.

Logistyka e-commerce rośnie trzy razy szybciej niż rynek kontraktowy

Trwa walka o światowe podium, ale odbywa się to kosztem Europy, mimo że regionalny sektor e-zakupów rośnie. W Polsce obserwujemy ekspansję azjatyckich platform, które doganiają krajowych graczy.

Jak stabilne są prognozy dla sektora TSL w 2024 roku?

Spodziewana poprawa w światowej spedycji morskiej i lotniczej oraz w europejskim transporcie drogowym. O kondycji sektora TSL zdecydują dynamika PKB, inflacja, ceny paliw, dostęp do finansowania i wielka niewiadoma, czyli rozwój wydarzeń na Morzu Czerwonym.

Nowy rok, stare wyzwania. Rynek pracy w transporcie i logistyce w 2024 roku

Kapitał ludzki w TSL to zasób strategiczny, a do końca dekady jego rola zyska na znaczeniu jeszcze bardziej.

Na czym świąteczna logistyka zarobi w tym roku najwięcej?

To nie był wymarzony rok dla sektora TSL i handlu w Polsce. Nadzieję pokładano w ostatnim kwartale, zwłaszcza że świąteczne wydatki Polaków miały być wyższe niż zeszłoroczne, jednak za większe budżety gwiazdkowe w sporej części odpowiada inflacja.

Stagnacja w europejskim transporcie drogowym. Poprawa możliwa w 2024 roku

Przewozy drogowe w Europie padły ofiarą spowolnienia gospodarczego, które ograniczy tegoroczny wzrost sektora do zaledwie 1,4%. Lepsza koniunktura spodziewana jest w 2024 r., choć w opinii branżowych ekspertów wielu problemów można było uniknąć.

Fala zwrotów na rynku e-mody testuje logistykę

Wartość sprzedanej w UE w tym roku przez internet odzieży sięgnie 111,6 mld dol., a za cztery lata nawet 162,2 mld. Nie obędzie się jednak bez problemów, ponieważ produkty z tej grupy generują najwyższy udział zwrotów spośród wszystkich kategorii produktowych

Logistyka kontraktowa przebiła oczekiwania na 2023 rok

Wraca optymizm konsumentów, wraz z nim poprawiają się prognozy dla logistyki, w tym kontraktowej. Jednak tutejsi operatorzy stracą udziały w globalnym rynku na rzecz firm azjatyckich.