Krzysztof Oflakowski

Nadchodzą historyczne podwyżki cen w lotniczym cargo

Tegoroczne rekordy stawek za transport ładunków lotniczych padły już we wrześniu, choć ze względu na przypadający na koniec każdego roku szczyt przewozów, to ostatni kwartał jest zwyczajowym okresem najwyższych opłat.

Fracht oceaniczny odbierze kolei ładunki na Jedwabnym Szlaku

Kolej z Chin do UE nie zagraża przewozom morskim, ale rośnie ich kosztem.

Gorąca ostatnia mila e-handlu

Logistyka ostatniej mili w e-commerce wymaga natychmiastowych działań klimatycznych.

Port trzeciej generacji doradzi CPK

Centra dystrybucyjne dla e-commerce, logistyka wyprzedzająca, badania i rozwój, infrastruktura techniczna oraz przemysł 4.0 to obszary, które wg Incheon zdecydują o przyszłości portu i kierunkach rozwoju globalnego rynku przewozów lotniczych.

Odwracają się bieguny na rynku lotniczego cargo

Rok 2020 był początkiem głębokich zmian w lotniczym cargo i zapowiedzią rozwoju przepływów towarowych w Azji Wsch. pod przewodnictwem Chin, które zdominowały już powietrzne szlaki transportowe do Europy i Ameryki Pn.

Unia ukarze armatorów za emisje CO2

Pomimo kilkuprocentowego spadku emisji CO2 w żegludze na obszarze EOG, możliwej dalszej redukcji zanieczyszczeń w tym roku oraz planowanego włączenia transportu morskiego do unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS), osiągnięcie celów klimatycznych zaproponowanych na rok 2030 wciąż stoi pod znakiem zapytania.

Logistyka wdroży każdą znaczącą technologię, od Big Data po 5G

Robotyzacja, Big Data, Blockchain, Internet rzeczy i 5G wymieniane są jednym tchem, kiedy mowa o technologiach kluczowych dla rozwoju globalnej logistyki. Sektor logistyczny wdrożył już wszystkie te rozwiązania, a nawet napędza rynek, który w ciągu 7 lat ma urosnąć ponad 13-krotnie. Na stole leżą miliardy możliwych oszczędności, poprawa wydajności i bezpieczeństwa, a także ograniczenie emisji CO2.

Bez transportu towarowego nie uda się osiągnąć globalnych celów klimatycznych

Cele redukcji dwutlenku węgla przez transport wydają się nieosiągalne.

Fracht lotniczy w Polsce potrzebuje zaangażowania eksporterów

Udział Polski w unijnej strukturze frachtu lotniczego jest niemal niezauważalny, choć nasza przestrzeń powietrzna jest jedną z najruchliwszych w Europie. Ruch towarowy nad Polską jest ogromy, problem polega na tym, że nikt u nas nie ląduje.

Spółka w Wielkiej Brytanii a brexit

Otwarcie spółki w Wielkiej Brytanii może ułatwić polskim firmom dostęp do brytyjskiego rynku, jeśli Zjednoczone Królestwo wyjdzie z Unii bez porozumienia. Na złagodzenie negatywnych konsekwencji rozwodu bez umowy mogą liczyć zwłaszcza przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na ekspansję biznesową przed datą brexitu.