Izabela Nowacka

Członkowie rad nadzorczych ze sładkami ZUS

Od stycznia nadzorcy są objęci ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi. Wyjątkiem są ci, którzy pełnią funkcję w radzie nieodpłatnie lub otrzymują wyłącznie zwrot kosztów dojazdów.

Wynagrodzenie rolnika na zleceniu

Od stycznia farmer może funkcjonować w dwóch systemach ubezpieczeniowych – rolniczym i powszechnym. Jednak z umowy cywilnoprawnej, od której płaci się składki do ZUS, może zarobić nie więcej niż 875 zł miesięcznie.

Auto firmowe ze składkami ZUS, a imprezy bez

Wycena wartości korzystania przez pracowników z firmowego auta w celach prywatnych jest w tym roku łatwiejsza. A przy podziale środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie zawsze trzeba badać sytuację materialną uprawnionych.

Kwoty podstaw wymiaru składek u etatowców przebywających na urlopach wychowawczych w 2015 roku

Od początku nowego roku trzeba uwzględnić inne kwoty podstaw wymiaru składek za pracowników przebywających na urlopach wychowawczych i pobierających zasiłek macierzyński.

Rozliczenie wynagrodzeń za grudzień w styczniu

Od stycznia wzrosły minimalne zarobki i zasiłki. Ale nie dotyczy to kwot wypłacanych za ubiegły rok. Wobec nich należy też stosować stare reguły oskładkowania, co ma szczególne znaczenie dla członków rad nadzorczych.

Kiedy prawo do zasiłki za wypadek przy pracy

Jeśli zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym, to nie dostanie świadczenia za czas absencji, nawet jeśli doznał uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania pracy.

Składki ZUS: praca dla swojego pracodawcy na podstawie umowy podpisanej z osobą trzecią

Składki za osobę, która pracuje dla swojego szefa na etacie i zleceniu, rozlicza pracodawca, nawet wtedy, gdy stroną umowy cywilnej jest postronny podmiot. Organy podatkowe przyznają, że pełną ich kwotę można odliczyć od zaliczki na podatek od wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Odprawy pośmiertnej nie będzie, gdy nie ma jej komu wypłacić

Dziecko pracownika, które nie spełnia warunków uzyskania renty rodzinnej po nim, otrzyma prawa majątkowe ?po zmarłym rodzicu po wcześniejszym stwierdzeniu nabycia spadku. Ale nie dostanie odprawy pośmiertnej.

Auto służbowe po pracy a składki ZUS

Nie można podciągać korzystania z firmowego samochodu do celów prywatnych prawie za darmo pod ulgę składkową obejmującą korzyści materialne przysługujące zatrudnionym na podstawie regulaminu pracy.

Zajęcie pensji to dla szefa sporo obowiązków

Niespłacone pożyczki, mandaty czy alimenty to tylko nieliczne zobowiązania, które podlegają ściągnięciu w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej. Pracodawca dłużnika musi na bieżąco informować komornika o jego zarobkach czy zwolnieniu z pracy.