Adam Grzymała-Siedlecki

Adam Grzymała-Siedlecki

Adam Grzymała-Siedlecki (1876–1967) dziennikarz, krytyk literacki i teatralny, do roku 1918 kierownik i dyrektor wielu teatrów, w 1919 r. relacjonował dla polskiej prasy kongres pokojowy w Paryżu, w 1920 r. korespondent wojenny, podczas okupacji niemieckiej więzień Pawiaka, po wojnie skupił się na pisaniu sztuk teatralnych.

Grzymała-Siedlecki: Niemoc słowa pisanego

Pamiętacie tę scenę z Notre-Dame Victora Hugo, kiedy wikarjusz kościoła wpatruje się w nowość czasów ówczesnych: książkę drukowaną, oddaje się rozmyślaniom na temat przyszłości książki, druku, słowa pisanego, potem rzuca wzrokiem na wielkość murów katedry i dochodzi do przekonania, że druk zabije architekturę. „Ceci tuera cela".