MAGDALENA BORYCHOWSKA

Cyfrowe finanse – większa ochrona i przejrzystość

Rozporządzenie w sprawie rynków kryptoaktywów ma m.in. umożliwić wykorzystania potencjału finansów cyfrowych w zakresie innowacyjności i konkurencji, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony posiadaczy detalicznych. Cześć przepisów rozporządzenia już obwiązuje, kolejne wejdą życie w 2024 roku.