Łukasz Lubaszka

Brak klauzuli w umowie nie przekreśla szans na obronę

Kontrahent może się uwolnić z odpowiedzialności odszkodowawczej, jeżeli naruszenie umowy było następstwem okoliczności, za które on nie odpowiada. Kluczowe są jednak okoliczności sprawy.