Justyna Tlatlik

(Nie)nowe zasady podejmowania przez pracowników dodatkowego zatrudnienia

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów przyjmuje się, że pracodawca nie może swobodnie wprowadzać zakazu podejmowania dodatkowej pracy. Niedługo ta kwestia ma zostać wyraźnie uregulowana.

(Nie)nowe zasady podejmowania przez pracowników dodatkowego zatrudnienia

Opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, implementującej m.in. postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej przewiduje uregulowanie podejmowania przez pracowników dodatkowego zatrudnienia.