Paweł Kozłowski

Korekty nakładane na beneficjentów funduszy unijnych – jak się bronić

Dofinansowanie w ramach funduszy europejskich daje beneficjentom sposobność wejścia na nowe rynki. Należy jednak pamiętać, że trudność z dofinansowaniem wiąże się nie tylko z koniecznością sporządzenia wniosku o udzielenie wsparcia. Prawdziwe kłopoty mogą powstać dopiero na etapie wydatkowania i rozliczania przekazanych funduszy.