Aleksandra Reke-Krzyszowska

Skutki drugiego lockdownu w galeriach handlowych

Na skutek rosnącej liczby zachorowań na COVID-19 rząd podjął decyzję o zamknięciu sklepów w galeriach handlowych. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono zakaz handlu i prowadzenia działalności usługowej dla większości branż działających w galeriach handlowych. Zakaz zostanie zniesiony za kilka dni, jednak jego skutki w relacjach między najemcami a właścicielami galerii potrwają znacznie dłużej.