Sergiusz Felbur

Formularz PIT-8AR nie jest dostosowany do nowego modelu opodatkowania

Do 31 stycznia podatnicy muszą złożyć PIT-8AR, ale wypełnienie deklaracji może być wyzwaniem dla spółek na tzw. estońskim CIT.

Odprawa pośmiertna a polisa na życie pracownika

- Niedawno zmarł mój pracownik w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych. Ubezpieczyłem wcześniej swoją załogę na tę okoliczność w ramach polis na życie. Czy muszę wypłacić rodzinie zmarłego odprawę pośmiertną, zgodnie z kodeksem pracy? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? – pyta czytelnik.

Odpowiedzialność pracodawcy a ubezpieczenie

- Czy odpowiedzialność przedsiębiorcy, gdy jego pracownicy mają ubezpieczenia, może być mniejsza w przypadku wypłacenia pracownikowi odszkodowania przez ubezpieczyciela?

Wyrok sądu karnego a odpowiedzialność ubezpieczyciela

Prawomocny wyrok sądu karnego uniewinniający ubezpieczonego nie przesądza o podstawie do braku przyjęcia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela.

Naprawa pojazdu i składki jako koszty podatkowe

Wszelkie wydatki przeznaczone na naprawę pojazdów innych niż osobowe stanowić będą koszt podatkowy w pełnej wysokości, o ile pozostaną w związku funkcjonalnym z wykonywaną działalnością wraz z prawidłowym ich udokumentowaniem.

Czym jest ubezpieczenie podatkowej ochrony prawnej

Pogotowie ubezpieczeniowe: Sergiusz Felbur, prawnik, specjalista ds. produktów prawnych, CORIS LEX Services sp. z o.o.

Czy składka jest nieodpłatnym świadczeniem ?pracowniczym

Pogotowie ubezpieczeniowe: Sergiusz Felbur, prawnik, specjalista ds. produktów prawnych, CORIS LEX Services sp. z o.o.