Sylwia Puzynowska

Tarcza antykryzysowa: Jakie porozumienie, takie wsparcie

Raz zawarte porozumienie o przestoju ekonomicznym lub obniżeniu etatów, na podstawie którego wypłacane jest dofinansowanie z tarczy, nie może być – zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – zmieniane.

Przekształcenie umowy na czas określony w umowę bezterminową - zasady rozwiązania nowej umowy

Gdy czas trwania zatrudnienia na czas określony przekroczy 33 miesiące, od dnia następnego umowa przekształca się w bezterminową. Inne są zatem zasady jej rozwiązania.

Wynagrodzenie na zleceniu: prowizja albo stawka za godzinę

Przepisów o minimalnej stawce godzinowej nie stosuje się wyłącznie do takiego zleceniobiorcy, który dostaje prowizję za pracę, o której miejscu i czasie wykonania sam decyduje.

Zatrudnienie lekarza lepsze na umowę o pracę czy na umowę cywilnoprawną

Dla placówki medycznej atrakcyjne jest zatrudnianie lekarzy na umowach cywilnoprawnych. Choć płacą im więcej, nie muszą dawać urlopu ani pilnować czasu pracy.

Planowanie dyżurów medycznych: jeden lekarz na kilku oddziałach

Częstą praktyką jest, że lekarze dyżurują jednocześnie na różnych oddziałach. Jest to ryzykowne dla placówki medycznej i pacjentów. Mimo to przepisy wciąż na to pozwalają.

Dyżur medyczny a nadgodziny lekarzy

Godziny nadliczbowe i dyżur medyczny są często mylone i utożsamiane. Tymczasem występują między nimi istotne różnice, które przesądzają, że są to odrębne kategorie czasu pracy lekarzy.

Pracownicze podporządkowanie lekarzy - czy przełożeni mogą weryfikować ich decyzje

Częściowa autonomia lekarzy, dotycząca diagnozy i terapii, nie wyłącza wszystkich postanowień medyków spod kierownictwa pracodawcy. Przełożeni mogą zatem weryfikować ich decyzje.

Kiedy można przenieść urlop ze starej umowy o pracę na nową

Zakończenie zatrudnienia rodzi obowiązek wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane dni wypoczynku. Strony mogą go przenieść na czas trwania kolejnej zawieranej umowy, jeśli w zatrudnieniu nie będzie przerwy.

Staż urlopowy: zasady zwiększające wymiar urlopu wypoczynkowego

Nie każdy okres pracy zwiększa staż, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. Wyznacznikiem nie jest tu fakt, że z tytułu danego zatrudnienia zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Dlaczego karalność kandydata do pracy to zwykle tabu

Jeśli pracodawca nie ma do tego podstawy prawnej, nie może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostarczenia zaświadczenia o niekaralności.