Edyta Zaniewicz

Transport towarów z pechową „13”

Jeżeli przedsiębiorca wykonuje usługi transportowe, to od 1 października musi o tym powiadomić fiskusa. A co, jeśli sprzedaje towary i jako dodatkową pozycję na fakturze wskazuje ich transport? Wówczas, powinien sprawdzić czy dotyczy go obowiązek raportowania.

Szkoły językowe w dobie pandemii mają nowe obowiązki podatkowe

Firmy prowadzące kursy nauki języków obcych są zwolnione przedmiotowo z VAT. Prowadząc jednak zajęcia online za pośrednictwem np. Microsoft Teams czy Zoom stają się podatnikami z tytułu importu usług.

Koronawirus: Telemedycyna i telerehabilitacja: skutki podatkowe e-konsultacji

W przypadku udzielania telekonsultacji przychód powstaje w dniu wykonania usługi. Może jednak być rozpoznany wcześniej, jeżeli lekarz lub fizjoterapeuta przed e-konsultacją przyjął należność za poradę z góry.

Karta podatkowa: przerwę w działalności z powodu koronawirusa warto zgłosić do urzędu skarbowego

Salony kosmetyczne i fryzjerskie w okresie przerwy spowodowanej chociażby COVID-19 nie muszą płacić karty podatkowej. Powinny jednak poinformować o tym skarbówkę.

PIT i VAT: Jak rozliczyć sprzedaż środków trwałych

Zbycie nie w pełni zamortyzowanego auta pozwala ująć jednorazowo w kosztach tę część jego wartości początkowej, która nie została umorzona. Transakcja nie musi być rejestrowana na kasie fiskalnej, nawet jeśli przekracza 20 tys. zł.

Jak zaksięgować sprzedaż wyposażenia i środków trwałych

Zbycie wykorzystywanego w firmie urządzenia, które przedsiębiorca kupił przed jej założeniem i nie odliczył VAT, trzeba rozliczyć jako przychód z działalności. Wartość transakcji należy wyodrębnić z raportu fiskalnego.

Jak rozliczyć sprzedaż wyposażenia i środków trwałych

Zbycie ruchomości z firmowego majątku ewidencjonuje się w księdze w innej kolumnie, niż transakcje w zakresie towarów i usług na co dzień oferowanych przez przedsiębiorcę. To pozostałe przychody, dla których właściwa jest kol. 8.

Płatność gotówką: zmiany będą odczuwalne w VAT

Uregulowanie zobowiązania o wartości powyżej 15 000 złotych w formie gotówkowej (nawet częściowo) pozbawi przedsiębiorcę prawa do zwrotu nadwyżki podatku w terminie 25 dni.

Jakie są konsekwencje obniżenia limitu transakcji gotówkowych

Od 1 stycznia 2017 r. pułap płatności, które można regulować w formie gotówkowej, obniży się z 15 000 euro na 15 000 zł. Celem regulacji jest ograniczenie szarej strefy w Polsce i zmniejszenie skali zjawiska handlu lewymi fakturami.

Nie ma przelewu, nie ma kosztu

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie rozliczą wydatku w tej części, w jakiej płatność za transakcję opiewającą na kwotę powyżej 15 tys. zł zostanie uregulowana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.