Michał Bodziony

Siedem grzechów głównych związków zawodowych

Organizacje związkowe w trakcie prowadzenia sporów zbiorowych niejednokrotnie podejmują czynności budzące wątpliwości co do ich dopuszczalności. Bywa, że te spory są inspirowane przez centrale związkowe w oderwaniu od faktycznej sytuacji w zakładzie pracy i interesu pracowników. A to pociąga za sobą kolejne uchybienia. Chodzi m.in. o przedstawianie postulatów, które nie mogą stanowić przedmiotu sporu zbiorowego, organizowanie nielegalnych akcji protestacyjnych czy nadużywanie prawa do strajku będące wynikiem realizowania oczekiwań stawianych przez przedstawicieli regionalnych czy krajowych struktur związkowych.

Kody QR ułatwią firmową organizację

Kody kreskowe znacznie usprawniają komunikację z pracownikami. Są szczególnie przydatne w dobie pandemii, ponieważ pozwalają przekazać informacje na odległość i bez potrzeby używania papieru.

Koronawirus: zarobki z umowy zlecenia z antykryzysową ochroną przed potrąceniem

Wyższą kwotę wolną od potrąceń można stosować również wobec osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.