Łukasz Wawrzyniak

Wypadki przy pracy to dla firmy koszty i strata wizerunku

Prawie 69 tys. osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2021 r. oznaczało 2 589 706 dni zwolnień lekarskich i 664 322 700 zł kosztów świadczeń. A to tylko część konsekwencji, z jakimi muszą mierzyć się pracodawcy.

Powrót z pracy zdalnej podniesie składkę wypadkową

Zaniżone w pandemii wskaźniki wypadkowości mogą mieć przełożenie na wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe od kwietnia 2022 r. Większa liczba wypadków przy pracy oznacza wyższą składkę.

Pracodawca sprawdzi warunki wykonywania pracy zdalnej

Jaka jest rola pracodawcy w dbaniu o bezpieczeństwo pracowników pracujących w modelu pracy zdalnej? Czy pracodawca może przeprowadzić kontrole w domach, aby sprawdzić warunki pracy pracownika? Jakie prawa i obowiązki spoczywają na pracodawcy a jakie na pracowniku? Kto może takie kontrole przeprowadzać i jakie wynikają z tego konsekwencje dla pracowników?