Romuald Rzeszutko

Due diligence: jak zakwalifikować koszty badania sytuacji przedsiębiorstwa

Koszty badania sytuacji przedsiębiorstwa poniesione w celu nabycia udziałów lub akcji innych podmiotów należy zakwalifikować do źródła przychodów z zysków kapitałowych.

Spłata pożyczki nieruchomością a podatek od czynności cywilnoprawnych

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Spółka, która przekazuje majątek wspólnikom, nie zapłaci CIT

Wydanie udziałowcom składników majątku spółki w związku z jej likwidacją nie wiąże się z powstaniem po jej stronie przychodu, ponieważ w tej sytuacji nie powstaje definitywny przyrost majątku podatnika.

Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową podlega PCC

Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową podlega PCC. Zwolnieniem będzie objęta jedynie część wkładu spółki przekształconej odpowiadająca kapitałowi zakładowemu spółki z o.o., opodatkowanemu wcześniej tym podatkiem.