fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biura podróży

Jest już nowy rejestr biur podróży

materiały informacyjne
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny uruchomił nową Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki. Zawiera ona informacje o ponad 4,6 tysiąca przedsiębiorców tej branży

Do przygotowania i prowadzenia Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych zobowiązuje TFG działająca od 1 lipca ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Wcześniej ewidencję pod nazwą Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadziło Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zdarzały się w niej jednak błędy, a rejestr nie był należycie szybko aktualizowany. Teraz ma się to zmienić.

- Wszystkie dane w naszej ewidencji aktualizowane są na bieżąco. To znaczy, że pojawiają się one od razu po wpisaniu do jednego z rejestrów prowadzonych przez marszałków województw – zapewnia dyrektor Biura Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego Renata Mentlewicz.

Poprzednia ewidencja zamieszczona była pod adresem turystyka.gov.pl. Tam też znajdują się jeszcze archiwalne wpisy. Nowa ewidencja jest natomiast prowadzona pod adresem ewidencja.ufg.pl (można do niej przejść również przez turystyka.gov.pl)

Żeby wyszukać interesujące użytkownika informacje wystarczy wpisać przynajmniej jedną informację na temat sprawdzanego podmiotu, na przykład jego nazwę, NIP lub numer ewidencyjny.

Z ewidencji można się dowiedzieć o każdej zarejestrowanej tam firmie (jest ich teraz 4600) takich informacji, jak adres i nazwa, NIP, numer ewidencyjny, data wpisu do ewidencji, forma prawna pod jaką działa, a także gdzie, na jaką sumę i do kiedy ma wykupione zabezpieczenie finansowe (gwarancję ubezpieczeniową lub bankową). Nowością jest możliwość odsłuchania danych. Zniknęła natomiast obecna w starej ewidencji rubryka z nazwiskami osób uprawnionych do kierowania danym przedsiębiorstwem.

- Ewidencja jest przeznaczona przede wszystkim dla klientów biur podróży. Mogą dzięki niej  sprawdzić w aktualizowanym na bieżąco rejestrze, czy dany podmiot działa zgodnie z prawem - mówi członek zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w ramach którego funkcjonuje TFG, Małgorzata Ślepowrońska. - W szczególności warto sprawdzić przed zakupem wycieczki, czy dany touroperator jest ujęty w ewidencji i czy ma zabezpieczenie finansowe na wypadek swojej niewypłacalności. W ewidencji TFG prowadzone są również inne przydatne katalogi, np. przedsiębiorców turystycznych wykreślonych z rejestru lub objętych czasowym zakazem prowadzenia działalności.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA