Michał Książek

Co naprawdę działo się w puszczy

Dyrektor Lasów Państwowych miał możliwość powstrzymania harwesterów, oszczędzenia cennych starodrzewów, ale tego nie zrobił mimo wielu apeli i próśb.