Michał Książek

Michał Książek

Kto mieszka w Pałacu Kultury i Nauki?

Pałac Kultury i Nauki tylko z daleka wydaje się gładki i hermetyczny. Nic dziwnego, że rośnie na nim sto jedenaście gatunków roślin, w tym drzewa i krzewy. Gnieździ się tutaj kilkadziesiąt gatunków ptaków.

Co naprawdę działo się w puszczy

Dyrektor Lasów Państwowych miał możliwość powstrzymania harwesterów, oszczędzenia cennych starodrzewów, ale tego nie zrobił mimo wielu apeli i próśb.