Tag:

Polenergia

Powiązane

Firmy

Polenergia z nowym zarządem. To najbliżsi współpracownicy Dominiki Kulczyk

Rada nadzorcza wybrała w piątek 1 marca nowy zarząd energetycznej spółki kontrolowanej przez Dominikę Kulczyk. W ostatnich dniach z firmy odeszli kluczowi menadżerowie. Nowy prezes i wiceprezes to dwaj najbliżsi współpracownicy Dominiki Kulczyk.

Wodorowy projekt Polenergii dostał zgodę na pomoc publiczną

Komisja Europejska notyfikowała pomoc publiczną dla wodrowego projektu H2Silesia realizowanego przez Polenergia H2Silesia — spółkę zależną Polenergii — w ramach IPCEI Hydrogen Hy2Infra (Important Projects of Common European Interest). Decyzja notyfikacyjna zatwierdziła maksymalny pułap pomocy publicznej dla projektu w wysokości 142,77 mln euro.

Polenergia zasili zieloną energią giganta motoryzacyjnego

Polenergia Obrót, spółka zależna Polenergii, zawarła z Mercedes-Benz Manufacturing Poland długoterminowe umowy dotyczące sprzedaży całej energii elektrycznej zużywanej przez motoryzacyjny koncern.

Polenergia notuje większy zysk niż przed rokiem

Wynik EBITDA Polenergii w trzecim kw. 2023 r. wyniósł 110,9 mln zł i był wyższy rok do roku o 77,9 mln zł - poinformowała spółka w raporcie. Z kolei skorygowany zysk netto grupy wyniósł 43,9 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 55,2 mln zł.

Finansowanie dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku wciąż w blokach startowych

Liderzy budowy pierwszych morskich farm wiatrowych są zmuszeni czekać z decyzjami o sposobie finansowania swoich projektów, wartych nawet ponad 80 mld zł. Na drodze stoją rosnące ceny surowców i procedowana istotna nowelizacja ustawy o morskich farmach wiatrowych.

Wyniki finansowe Polenergi za pierwsze półrocze 2016 r.

Kontrolowana przez grupę Kulczyk Investments Polenergia wypracowała w pierwszym półroczu 118,5 mln zł wyniku EBITDA. Był on o 8 proc. lepszy niż ten ubiegłoroczny.