Justyna Wilczyńska--Baraniak

Nowe obowiązki w cyberbezpieczeństwie – ryzyko nadregulacji

W obliczu rosnących zagrożeń w przestrzeni cyfrowej Polska podejmuje kroki w celu wzmocnienia swojego systemu cyberbezpieczeństwa.