Jarosław Całka

Prof. Jarosław Całka: skażenie mikroplastikiem wymusza zmianę myślenia

Dostępne wyniki badań naukowych nad toksycznością mikroplastiku stanowią podstawę do redefinicji zachowań proekologicznych. Przemysł odzieżowy powinien wziąć to pod uwagę – pisze profesor Jarosław Całka.