Magdalena Tokarska-Romańska

Odmienny stan umysłu

Sąsiadka potrzebowała wiosennego resetu. Mówi: jadę do Łodzi, jedź ze mną!