Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Spadki i darowizny

Darowizna na szczytny cel może zmniejszyć PIT

Adobe Stock
Osoba, która wesprze potrzebujšcych, skorzysta z podatkowej ulgi. Warto to zrobić do końca roku.

Darowizny przekazane organizacji prowadzšcej działalnoœć pożytku publicznego można odliczyć od dochodu. Jeœli wesprzemy jš jeszcze w grudniu, ulgę wykażemy w zeznaniu za 2017 r. Dzięki temu zapłacimy niższy podatek.

Skorzystać z odliczenia jest bardzo łatwo. Wystarczy przelać pienišdze albo przekazać rzeczy (np. jedzenie albo ubrania) wybranej organizacji. Może to być np. fundacja lub stowarzyszenie, byleby realizowały cele wymienione w ustawie o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie.

Działalnoœć pożytku publicznego

Sš to m.in. działania charytatywne, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, pomoc społeczna, podtrzymywanie tradycji narodowej, ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym, wypoczynek dzieci i młodzieży, ochrona zwierzšt. Chodzi o wsparcie działalnoœci społecznie użytecznej prowadzonej przez organizacje pozarzšdowe, które nie należš do sektora finansów publicznych oraz nie działajš w celu osišgnięcia zysku. Obdarowany nie musi mieć jednak statusu organizacji pożytku publicznego.

Przykładowo, premiowane podatkowš ulgš będzie przekazanie komputera dla fundacji spełniajšcej marzenia nieuleczalnie chorych dzieci lub przelew na konto stowarzyszenia zajmujšcego się kultywowaniem pamięci o żołnierzach podziemia niepodległoœciowego.

Pamiętaj o limicie

Darowizna pomniejsza dochód wykazywany w rocznym rozliczeniu. Ulga ma jednak limit. Osoby fizyczne mogš odliczyć darowizny tylko do wysokoœci 6 proc. dochodu.

Przykład:

Pan Kowalski w zeznaniu za 2017 r. wykaże 30 tys. zł dochodu. W grudniu przekazał charytatywnej fundacji 3 tys. zł. Limit odliczenia to 6 proc. dochodu. Tak więc pan Kowalski może pomniejszyć swój dochód o 1,8 tys. zł (30 tys. zł x 6 proc.).

Nie skorzystamy z odliczenia, jeœli przekażemy darowiznę bezpoœrednio potrzebujšcej osobie. Musi się to odbyć za poœrednictwem organizacji, która prowadzi działalnoœć pożytku publicznego. Można jednak wskazać, że wsparcie ma być przeznaczone na konkretny cel, np. rehabilitację dziecka. Jest to tzw. darowizna z poleceniem. W takiej sytuacji nie dochodzi do zmiany po stronie obdarowanego. Jest nim nadal organizacja i tylko ona ma prawo do rozporzšdzania pieniędzmi. Także taka darowizna może być odliczona w zeznaniu rocznym.

Przykład:

Pan Kowalski pomaga synowi swoich znajomych, który rehabilituje się po wypadku. Jest pod opiekš fundacji, która zbiera œrodki na jego leczenie. Pan Kowalski w grudniu wpłacił na konto fundacji 500 zł.

Na przelewie wpisał, że darowizna ma być przeznaczona na rehabilitację syna znajomych. Wydatek może odliczyć od swojego dochodu.

Ulgę wykazujemy w zeznaniu rocznym. Wypełniajšc formularz PIT/O (załšcznik do zeznania rocznego), należy wpisać dane obdarowanej organizacji (nazwę i adres). Š?

Warto też przekazać 1 proc. PIT

Przekazanie darowizny i odliczenie jej od dochodu nie wyklucza podzielenia się z potrzebujšcymi 1 proc. swojego podatku.

Można zrobić i jedno, i drugie. Żeby przekazać 1 proc. PIT, wystarczy wpisać w zeznaniu rocznym numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego (musi mieć taki status, nie wystarczy, że prowadzi działalnoœć dobroczynnš). Sš to fundacje, stowarzyszenia, hospicja, bractwa, towarzystwa, komitety.

Następnie trzeba obliczyć 1 proc. podatku (po zaokršgleniu do pełnych dziesištek groszy w dół). I to wszystko, pienišdze przeleje urzšd skarbowy. Osoba, która zdecyduje się na przekazanie 1 proc. podatku, nic na tym finansowo nie straci. W zeznaniu rocznym jest też rubryka „cel szczegółowy 1 proc.". Powinniœmy jš wypełnić, jeœli chcemy, aby podatek został przekazany na konkretny cel, np. na leczenie wybranej osoby. Jest to jednak tylko sugestia dla organizacji, nie musi się do niej stosować.

Zobacz także

Ryzykowne odliczenia darowizn na OPP

Zachowaj dowód wpłaty darowizny

Największa ulga podatkowa na wsparcie dla Koœcioła

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL