Unia Europejska
Czy Twoim zdaniem członkostwo Turcji w UE jest realne?
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
Głosów: 1815
Polska gospodarka na burzliwych wodach