Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Przedsiębiorco chroń swš własność

123RF
Mikro małe i œrednie firmy mogš pozyskać dotacje na projekty zwišzane z ochronš własnoœci przemysłowej. Czeka na nie PARP.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci (PARP) prowadzi aktualnie w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój nabór projektów od przedsiębiorców w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własnoœci przemysłowej". Budżet tego konkursu to 50 mln zł. Pienišdze te firmy mogš spożytkować na dwa rodzaje przedsięwzięć.

Pierwszy dotyczy uzyskania prawa ochrony własnoœci przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwoœciš wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej. Drugi dotyczy realizacji ochrony prawa własnoœci przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu bronišcego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaœnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

PARP na wnioski firm zainteresowane tymi dotacjami czeka już tylko do 28 grudnia br.

Więcej o dotacjach na zapewnienie ochrony własnoœci przemysłowej w rozmowie wideo z Annš Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 20 paŸdziernika 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, sš dostępne na stronie internetowej projektu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL