Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Rusza nabór projektów aplikacyjnych

Bloomberg
Od dziœ Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyjmuje wspólne projekty firm i jednostek naukowych.
Na wspólne przedsięwzięcia konsorcjów składajšcych się z przedsiębiorstw i jednostek naukowych (maksimum 5 podmiotów) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oferuje 200 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne). Pienišdze te można wykorzystać na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które mogš być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Finansowanie tych ostatnich umożliwiono w tym schemacie pomocy (poddziałaniu) po raz pierwszy., NCBR na projekty konsorcjów z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych, w których liderem może być przedsiębiorstwo lub jednostka naukowa czeka przez trzy miesišce, od 18 wrzeœnia do 18 grudnia br. Zainteresowani mogš kierować pytania w zakresie finansowym (kwalifikowalnoœć kosztów, wskaŸniki, budżet projektu) na adres poczty elektronicznej:
aplikacyjne-finanse@ncbr.gov.pl, a w pozostałych sprawach na adres: aplikacyjne@ncbr.gov.pl. Więcej o projektach aplikacyjnych w rozmowie wideo z Jolantš Wudarczyk-Czapczuk, koordynatorem programu projekty aplikacyjne w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 22 wrzeœnia 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3). Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, sš dostępne na stronie internetowej.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL