Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Szybka pożyczka na nowy telefon

Stock Adobe
Młodzi nie potrafiš zarzšdzać pieniędzmi i między innymi dlatego zadłużajš się ponad miarę.

Badanie Aktywnoœci Ekonomicznej Ludnoœci pokazuje, że w IV kwartale 2017 r. aktywnych zawodowo było zaledwie 35 proc. osób między 15. a 24. rokiem życia. Brak pracy nie jest jednak dla młodych przeszkodš w tym, by kupować na raty, zacišgać kredyty i zadłużać się ponad miarę. Z najnowszego raportu opracowanego przez Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej (KRD) wynika, że obecnie figuruje w nim 152 tys. osób między 18. a 25. rokiem życia. Ich długi opiewajš już na 535 mln zł.

Co gorsza, zarówno liczba dłużników, jak i wysokoœć ich zobowišzań stale roœnie. Jak policzyli eksperci KRD, w cišgu roku liczba osób zadłużonych wzrosła o jednš trzeciš, a wysokoœć długów aż o 62 proc.

– Młodzi zawsze byli biedni. Problem jednak w tym, że od niedawna sš przekonani, że mimo braku pieniędzy, musi ich być stać na najnowsze telefony czy najmodniejsze ubrania. Stšd tylko krok do tego, by wpaœć w długi – mówi prof. Zbigniew Nęcki, psycholog społeczny z UJ. Ekspert tłumaczy, że obecnie ludzie sš zalewani takš iloœciš reklam, że trudno jest, nie tylko młodym, żyć w przekonaniu, że mogš być szczęœliwi, nie majšc szeregu reklamowanych dóbr. – Problem w tym, że młodym brakuje dystansu do zalewajšcych ich przekazów namawiajšcych do konsumpcji – mówi Nęcki.

Więcej w miastach

Z danych KRD wynika, że 63 proc. zadłużonych młodych Polaków to mężczyŸni. Ich łšczne zobowišzania wynoszš blisko 339 mln złotych.

Najwięcej niesolidnych młodych dłużników mieszka na Górnym Œlšsku, gdzie 21,3 tys. osób od 18. do 25. roku życia ma długi przekraczajšce 84 mln złotych. Na drugim miejscu sš młodzi ludzie z Wielkopolski, a ich zadłużenie wynosi 55 mln złotych. Niechlubne podium zamykajš osoby z Mazowsza. W tym województwie mieszka 15,7 tys. dłużników w wieku 18–25 lat, których zobowišzania wynoszš 56 mln złotych. Większoœć zadłużonych mieszka w mieœcie. Tylko 17 proc. osób od 18 do 25 lat to mieszkańcy wsi. – W mieœcie żyje się dużo szybciej niż na wsi. Dominuje też konsumpcyjne podejœcie do życia, szczególnie wœród młodych, którzy dopiero co weszli w dorosłoœć. Poza tym w miastach jest dużo większy dostęp do wszelkiego rodzaju rozrywek – komentuje Adam Łšcki, prezes KRD.

Łatwoœć zacišgania zobowišzań powoduje, że młodzi niezwykle szybko wpadajš w spiralę długów.

– Zadłużenie 18-latków to tylko 1 mln złotych, zadłużenie 22-latków to 65 mln złotych, a 25-latków – ponad 167 mln złotych. 55 proc. długu w tej kategorii wiekowej przypada na osoby w wieku 24–25 lat. Rekordzistkš w niepłaceniu jest 24-latka z Wrocławia, która ma do oddania 625 tys. złotych – opowiada Łšcki.

Brak wiedzy

Zwiększajšca się liczba młodych dłużników to nie tylko skutek rosnšcego konsumpcjonizmu, ale także efekt tego, że młodzi nie rozumiejš do końca, czym jest dług i kto rzeczywiœcie udziela im pożyczki. Windykatorzy opowiadajš, że młodzi sš zdziwieni, gdy o zwrot pożyczki prosi ich bank. Sš przekonani, że skoro kupowali na raty, to majš zobowišzania wobec sklepu, a bank próbuje ich nacišgnšć.

– W Polsce brakuje edukacji ekonomicznej. Młodzi nie uczš się tego w szkole, ale też rodzice nie starajš się im wpoić zasad właœciwego zarzšdzania pieniędzmi – mówi pedagog, prof. Mariusz Jędrzejko.

Problem jest także w tym, że nie doœć, że nie potrafiš oszczędzać, to wielu nie rozumie, że by mieć pienišdze, trzeba pracować. – Mamy coraz większy kłopot z pozyskaniem stażystów. I to nie tylko w wyniku poprawy sytuacji w gospodarce, ale przede wszystkim dlatego, że młodym brakuje chęci do pracy. Nie chce im się zarabiać i odkładać, wolš pożyczyć i mieć od razu. O spłatę się chyba wcale nie martwiš – podsumowuje Jerzy Kędziora, dyrektor Urzędu Pracy w Chorzowie.

Czytaj także: Milenialsi: mniej pracy, więcej spokoju

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL