Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o Obronnoœci

Nowe okręty od polskiej zbrojeniówki

materiały prasowe
Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało dwie umowy na budowę trzech nowych okrętów dla Marynarki Wojennej. Zamówienia zrealizuje Polska Grupa Zbrojeniowa.

Polska Marynarka Wojenna już wkrótce wzbogaci się o kolejne nowoczesne okręty. Na mocy dwóch podpisanych umów powstanš dwa nowe niszczyciele min typu Kormoran oraz jedna prototypowa jednostka typu Ratownik.

Dodatkowo w porozumieniu zapisano opcję budowy kolejnej jednostki ratowniczej. Dostawy nowych okrętów zaplanowane sš na lata 2020–2022. Wartoœć zamówień wynosi odpowiednio 1,1 mld zł na niszczyciele oraz 750 mln zł na okręty ratownicze.

Całoœć zamówienia, wartego niemal 2 mld zł, zrealizuje polska zbrojeniówka.

Za budowę dwóch nowych jednostek typu Kormoran odpowiada konsorcjum złożone z gdańskiej Stoczni Remontowej Shipbuilding (lider) oraz gdyńskich spółek wchodzšcych w skład PGZ – Oœrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej oraz PGZ Stoczni Wojennej. Liderem budowy prototypowych okrętów typu Ratownik będzie PGZ. Zadanie wykonajš Stocznia Remontowa Nauta, Stocznia Wojenna PGZ oraz OBR CTM.

– Umowy stanowiš kolejny bardzo ważny krok w odbudowie zaniedbanego przez lata potencjału Marynarki Wojennej RP, która w tym roku otrzymała już pierwszy od ponad 20 lat nowy okręt, a obecnie zyskuje realnš perspektywę wcielenia kolejnych zbudowanych w polskich stoczniach jednostek – mówił podczas podpisania umowy Bartosz Kownacki, wiceminister obrony narodowej.

Zamówienie na nowe okręty to szansa na odzyskanie potencjału operacyjnego nie tylko dla Marynarki Wojennej, ale także dla polskiego przemysłu stoczniowego. Kontrakt na budowę jednostek typu Ratownik pozwala z większym optymizmem patrzeć na przyszłoœć dawnej Stoczni Marynarki Wojennej, którš od upadłoœci uratowało przejęcie przez PGZ.

Jako Stocznia Wojenna, uzyskała szansę na odbudowę mocy produkcyjnych oraz zdobycie nowych doœwiadczeń, które pozwolš na realizację zarówno obecnych, jak i przyszłych kontraktów. Plany PGZ wobec spółki sš bardzo szerokie.

– Realizacja zamówienia na dostarczenie okrętów typu Ratownik oznacza dla grupy wielkš szansę na zwiększenie kompetencji w segmencie platform morskich. Budowa tych jednostek będzie też dla nas dobrym przygotowaniem przed innymi postępowaniami zwišzanymi z procesem modernizacji Marynarki Wojennej – powiedział Błażej Wojnicz, prezes PGZ.

Zamówienie na dwa nowe niszczyciele min typu Kormoran to efekt umowy ramowej podpisanej 23 wrzeœnia 2013 r. Zgodnie z jej zapisami po wprowadzeniu do służby pierwszej jednostki tego typu i pozytywnym jej zaopiniowaniu armia miała otrzymać dwa kolejne okręty. To pierwsze od niemal dwóch wieków jednostki zaprojektowane i zbudowane wyłšcznie polskimi siłami.

Typ Ratownik to nowe zamówienie, które jest bardzo ważne dla Marynarki Wojennej. Nowe okręty majš zastšpić w linii jednostki, które polskš banderę noszš od niemal pół wieku. Sš to ORP „Piast" i ORP „Lech", które weszły do służby w roku 1974.

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL