Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Poszukiwanie pracy

Mniejsze firmy bardziej aktywne w rekrutacji

123RF
Do niedawna najszybciej przybywało pracowników w dużych przedsiębiorstwach, ale w III kwartale na czoło sektora nowoczesnej gospodarki wysunęli się œredni pracodawcy.
O ponad 5,8 proc. wzrosło w III kwartale br. w skali roku zatrudnienie w firmach liczšcych poniżej 500 pracowników. To najlepszy od trzech lat wynik dla tej grupy pracodawców, którzy po raz pierwszy od wiosny 2016 r. byli też bardziej aktywni w rekrutacji niż duże przedsiębiorstwa – wynika z udostępnionego „Rzeczpospolitej" raportu firmy ADP Polska, czołowego gracza na rynku outsourcingu płacowo-kadrowego. – Doskonałe rozpoczęcie drugiego półrocza 2017 r. przez œrednie firmy to bardzo dobra informacja dla rynku. Prognozuje się, że prawie 40 proc. małych przedsiębiorstw zamierza zwiększyć zatrudnienie w cišgu najbliższego roku, co może pocišgnšć za sobš ogólny wzrost zatrudnienia – zwraca uwagę Magdalena Dacka z ADP Polska, komentujšc wyniki raportu, który podsumowuje zatrudnienie w firmach zaliczanych do sektora tzw. nowoczesnej gospodarki (ze względu na ich innowacyjnoœć i proeksportowe nastawienie) na podstawie danych z ponad 130 przedsiębiorstw zatrudniajšcych w sumie ponad 100 tys. osób.
W III kwartale br. liczba pracowników była tam o ponad 5,7 proc. większa niż rok wczeœniej (to najlepszy wynik w tym okresie od pięciu lat). Przyczyniły się do tego głównie małe i œrednie firmy produkcyjne, które zwiększyły zatrudnienie aż o 7,5 proc. Wprawdzie nie pobiły swego historycznego, ponad 8-proc. rekordu z wiosny 2016 r., (gdy cały sektor nowoczesnej gospodarki zwiększył zatrudnienie o ponad 9 proc.), ale był to ich najlepszy wynik od wiosny 2016 r. Jak jednak zaznacza Magdalena Dacka, z tak dużym wzrostem zatrudnienia wišżš się liczne wyzwania; coraz więcej firm wspomaga się już na stałe, pracownikami z Ukrainy, co stwarza dodatkowe problemy, szczególnie te proceduralne, zwišzane z legalizacjš ich stałego zatrudnienia. O pracowników z Ukrainy z produkcjš konkurujš usługi, które w III kwartale też zanotowały rekordowy ponad 5,5-proc. wzrost zatrudnienia. Był to najlepszy wynik tego sektora od kilku lat.– Firmy usługowe zarówno duże, jak i mniejsze sš w fazie ogromnego rozwoju, co dotyczy szczególnie branży nowych technologii. Rozwój firm tego typu spowodowany jest wyjœciem na rynki zagraniczne. Dodatkowo kolejni zagraniczni inwestorzy sprowadzajš do Polski swoje biznesy – zwraca uwagę Konrad Bromiński, ekspert ds. rekrutacji w OLX Group.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL