Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kukiz'15

Piotr Apel: Polacy powinni głosować przez internet

Piotr Apel
rp.pl
- Mam wrażenie, że relacje Koœciół - państwo sš wygodnym narzędziem, gdy nie ma się nic do powiedzenia. Nie widzę potrzeby, by w konstytucji zawierać informacje o tych relacjach - powiedział Piotr Apel z Kukiz'15.

Tematem rozmowy z posłem Kukiz'15 było zaproponowane przez prezydenta referendum. - Data referendum nie jest tak istotna, jak sama jego treœć. Nie zgadzam się z tezš, że tych pytań powinno być jak najmniej. O kształcie powinni ostatecznie zdecydować obywatele. Myœlę, że po to prowadzona jest przez prezydenta debata - powiedział Piotr Apel.

- Czasami mam wrażenie, że politycy odrywajš się od tego, kto sprawuje w Polsce władzę. Sprawujš jš obywatele. Powinniœmy się tego trzymać i tego pilnować - dodał goœć programu.

Apel chwalił również rozwišzanie, które funkcjonuje we Włoszech. - Obywatele majš narzędzie do zawetowania ustawy przyjętej przez parlament. To jest wygodne i prodemokratyczne - skomentował.

Czy Kukiz'15 ma swoje oczekiwania wobec referendum i pytań, które majš się w nim pojawić? Jakie sš oczekiwania od prezydenta? - W konstytucji powinien być zapis o systemie prezydenckim. Pytanie, czy obywatele chcš takiego rozwišzania. Druga kwestia to sama metoda wybierania parlamentu. Czy chcemy zmienić sposób wybierania? Powinno być też pytani dotyczšce kompetencji samorzšdu. W konstytucji powinny być zapisy, które będš jasno rozgraniczać kompetencje samorzšdu. Kolejna kwestia to łšczenie stanowisk - powiedział Apel.

Referendum powinno zawierać pytania dotyczšce kwestii œwiatopoglšdowych? Andrzej Duda powinien zaproponować pytanie dotyczšce relacji państwa z Koœciołem? - Mam wrażenie, że relacje Koœciół - państwo sš wygodnym narzędziem, gdy nie ma się nic do powiedzenia. Nie widzę potrzeby, by w konstytucji zawierać informacje o tych relacjach. Samo odwołanie do wartoœci chrzeœcijańskich jest niekwestionowane. Wyroœliœmy w takiej, a nie innej kulturze. Nawet jeœli ktoœ nie jest wierzšcy, to wartoœci chrzeœcijańskie sš tożsame - skomentował goœć programu.

Czy udział w referendum powinien być możliwy za poœrednictwem internetu? - Jak najbardziej. To jest przyszłoœć. Nie widzę powodu, by wycišgać na siłę ludzi z miejsc, w których mieszkajš. Padajš pytania o zabezpieczenia. Mamy takš technologię, która pozwoli na takie rozwišzanie - mówił Apel.

 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL