Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

160 mln zł na podnoszenie kompetencji cyfrowych

123rf.com
Centrum Projektów Polska Cyfrowa czeka na wnioski o dotacje na szkolenia majšce na celu zwiększenie stopnia oraz poprawy umiejętnoœci korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych.

Centrum może dofinansować takie projekty œrodkami z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W ramach trzeciego już konkursu (odbywa się on na nowych bardziej przyjaznych dla beneficjentów niż dotychczasowe dwa zasadach) w działaniu 3.1 tego programu pn. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" Centrum dysponuje na ten cel 160 mln zł. Po te pienišdze mogš sięgnšć: organizacje pozarzšdowe, samorzšdy (na poziomie województw lub powiatów) oraz ich zwišzki i stowarzyszenia, instytucje prowadzšce działalnoœć w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku oraz partnerstwa pomiędzy powyżej wymienionymi podmiotami.

Podmioty te mogš zostać tzw. operatorami grantów. W projekcie grantowym występuje bowiem operator (wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy) oraz grantobiorcy (samorzšdy na poziomie gmin – samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarzšdowymi). Zaœ ostateczna grupa docelowa wspieranych dotacjami projektów to osoby fizyczne (które ukończyły 25. rok życia), nie posiadajšce kompetencji cyfrowych lub chcšce rozwijać już posiadane niewielkie e-kompetencje.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa na wnioski o dofinansowanie od potencjalnych operatorów czeka do 28 lutego 2018 r. Oczywiœcie można je składać już teraz, bo nabór projektów jest podzielony na rundy. Od dziœ (4 grudnia 2017 r.) do 3 stycznia 2018 r. trwa czwarta runda naboru, a terminy następnych rund to: pišta - od 4 stycznia do 3 lutego 2018 r. i szósta runda – od 4 lutego do 28 lutego 2018 r.

Więcej o Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa i bieżšcym naborze projektów w działaniu 3.1 POPC w rozmowie wideo z Pawłem Choršżym, wiceministrem rozwoju na http://www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 8 grudnia 2017 r. (grzbiet „Ekonomia i Rynek").

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z POPC, sš dostępne na stronie internetowej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL