Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Rusza program dla gazownictwa - INGA

Bloomberg
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło program wspierania badań przemysłowych i prac rozwojowych skierowany do sektora gazowniczego.

Budżet programu INGA – Innowacyjne Gazownictwo, ogłoszonego na Kongresie 590 w Rzeszowie, to 400 mln zł. Po pienišdze te, przyznawane w formie dotacji, będš mogły sięgnšć konsorcja, w skład których wejdzie co najmniej jeden podmiot naukowy (uczelnia, instytut) oraz przedsiębiorstwo, bšdŸ konsorcja składajšce się wyłšcznie z jednostek naukowych. W przypadku pierwszego rodzaju konsorcjów jest to szansa dla wszystkich rodzajów firm, od małych po duże, bez względu na ich wielkoœć.

- Szczególnie liczymy na duże zainteresowanie programem INGA wœród małych i œrednich przedsiębiorstw zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Gazownictwa – mówi Łukasz Kroplewski, wiceprezes ds. rozwoju w PGNiG, która to spółka wraz GAZ- SYSTEMEM sš inicjatorami programu. Zdaniem prezesa GAZ-SYSTEM-u Tomasza Stępnia wspólne przedsięwzięcie jest unikatowš formułš współpracy i finansowania badań naukowych dla przemysłu. – Skorzystajš na nim partnerzy programu, naukowcy, przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim cały sektor gazowniczy w Polsce – mówi Stępień.

- Sektor gazowniczy jest kluczowy dla funkcjonowania wielu obszarów polskiej gospodarki. Co za tym idzie zwiększenie jego konkurencyjnoœci to warunek konieczny do zrównoważonego rozwoju. Inwestycje w najlepsze projekty badawczo-rozwojowe sš szansš na stworzenie warunków do wzrostu całej branży – podkreœla Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Pierwszy konkurs w programie INGA Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi w styczniu 2018 r. Nabór wniosków ruszy 19 lutego i potrwa do 20 kwietnia 2018 r. Zwycięskie projekty poznamy w trzecim kwartale 2018 r.

Więcej o dotacjach z programu INGA w rozmowie wideo z Piotrem Prycińskim, wicedyrektorem Działu Zarzšdzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 24 listopada 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, sš dostępne na stronie internetowej projektu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL