Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Granty na aparaturę i szukanie nisz rynkowych

123RF
Przedsiębiorcy, których inwestycje sš zlokalizowane na Mazowszu mogš pozyskać dotacje na sprzęt i technologie niezbędne do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, ale też na poszukiwanie nisz rozwojowych.

Dwa konkursy na granty dotyczšce tych aspektów działalnoœci badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw prowadzi aktualnie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU). Do 4 grudnia br. mikro, małe, œrednie, ale też i duże firmy mogš ubiegać się o œrodki na tworzenie i rozwój firmowego zaplecza badawczo-rozwojowego (aparatura, sprzęt, technologie niezbędne do prowadzenia prac B+R). Na ten cel MJWPU oferuje ponad 25 mln zł.

W drugim konkursie pula wynosi 21 mln zł. Pienišdze te firmy z sektora MŒP, jak i duże, a także klastry mogš pozyskać na eksperymentowanie i poszukiwanie nisz rozwojowych. W większoœci konkursów o unijne dofinansowanie dla przedsiębiorstw wymagana jest zgodnoœć z obszarami tzw. inteligentnych specjalizacji Mazowsza, czyli wysokš jakoœciš życia, inteligentnymi systemami zarzšdzania, nowoczesnymi usługami dla biznesu i bezpiecznš żywnoœciš. W przypadku eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych jest inaczej gdyż wsparcie obejmie prace badawczo-rozwojowe wykraczajšce poza te obszary. Dotacja może pokryć koszty dotyczšce m.in. odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej, zlecenia prac merytorycznych instytucji naukowej czy zakupu niezbędnych materiałów, np. surowców, półproduktów. W tym naborze przedsiębiorcy mogš składać wnioski do 10 stycznia 2018 r.

Więcej o dotacjach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na działalnoœć badawczo-rozwojowš firm w rozmowie wideo z Mariuszem Frankowskim, dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 17 listopada 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, sš dostępne na stronie internetowej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL