Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Pożyczki na poprawę dostępu do szybkiego Internetu

123rf.com
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni z całego kraju mogš skorzystać z preferencyjnych pożyczek na projekty zwišzane z rozwojem infrastruktury szerokopasmowego Internetu.

Pienišdze na nie pochodzš z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Na mocy umowy o dofinansowanie projektu pn. Wdrożenie instrumentów finansowych w ramach osi priorytetowej I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 zarzšdza nimi Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), ale z punktu widzenia przedsiębiorców najważniejsi sš tzw. poœrednicy finansowi wybrani przez BGK w przetargach, bo to oni bezpoœrednio oferujš pożyczki firmom.

Aktualnie o pożyczki przedsiębiorcy mogš ubiegać się w oddziałach Alior Banku (jedyny wybrany dotychczas przez BGK poœrednik), ale już 8 listopada br. Bank Gospodarstwa Krajowego poda nazwy kolejnych instytucji finansowych, które też będš je oferować. Zresztš już teraz Alior Bank oferuje je na terenie całego kraju.

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni niskooprocentowane pożyczki mogš wykorzystać na realizację inwestycji polegajšcych na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci infrastruktury telekomunikacyjnej. Podstawowym celem realizowanych przedsięwzięć musi być zapewnienie szerokopasmowego dostępu do szybkiego Internetu.

Więcej o pożyczkach z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w rozmowie wideo z Patrycjš Wolińskš Bartkiewicz, dyrektor zarzšdzajšcš pionem funduszy europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 27 paŸdziernika 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, sš dostępne na stronie projektu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL