Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie auta: Musisz zawiadomić o sprzedaży

Fotolia
Nie powiadomiłam towarzystwa ubezpieczeniowego, że sprzedałam auto.

Po roku od sprzedaży otrzymałam wezwanie do zapłaty rocznej składki za OC. Zastanawiam się nad dwoma scenariuszami. Być może nowy właœciciel samochodu nie wykupił polisy OC. Czy podajšc teraz dane tej osoby mogę skorzystać z prawa do solidarnej odpowiedzialnoœci za opłacenie polisy i mogę żšdać podziału należnoœci, tak żebym ja zapłaciła połowę i połowę nabywca pojazdu? Z kolei jeœli nowy właœciciel wykupił polisę OC, to czy ja muszę wpłacić zaległš składkę, skoro i tak w okresie, za który mam płacić, auto było ubezpieczone? – pyta czytelniczka.

Osoba, która sprzedaje samochód, ma obowišzek przekazać nabywcy polisę OC. Przepisy nakazujš też, żeby powiadomić ubezpieczyciela o sprzedaży auta w terminie 14 dni od przeniesienia prawa własnoœci pojazdu. Towarzystwu trzeba też podać dane nabywcy samochodu.

Ten kto przeniósł prawo własnoœci pojazdu na innš osobę, ponosi solidarnš odpowiedzialnoœć z kupujšcym za zapłatę składki należnej ubezpieczycielowi za okres od dnia przeniesienia prawa własnoœci do dnia powiadomienia towarzystwa o sprzedaży.

Odpowiedzialnoœć solidarna polega na tym, że każdy ze współdłużników odpowiada za całoœć długu. Wierzyciel może dochodzić całoœci lub częœci długu od wszystkich dłużników łšcznie, od jednego z nich albo od każdego z osobna.

Zatem jeœli nowy właœciciel samochodu nie wykupił obowišzkowego ubezpieczenia OC, towarzystwo może żšdać od pani zapłacenia całej brakujšcej składki. Jeżeli pani to zrobi (w zasadzie jako dłużnik solidarny musi pani tak postšpić), może pani potem zażšdać od osoby, której sprzedała pani samochód, zwrotu zapłaconej składki. Bo zgodnie z prawem do zawarcia umowy OC zobowišzany jest posiadacz pojazdu mechanicznego.

W drugim przypadku, jeœli nowy właœciciel auta wykupił polisę OC, powinna pani jak najszybciej powiadomić towarzystwo, że jest podwójne ubezpieczenie, Wtedy otrzyma pani zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony. Š?

Pytania dotyczšce ubezpieczeń prosimy przysyłać na adres: r.skibinska@rp.pl lub b.zulawnik@rp.pl.

Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL