Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Sondaż: Polacy murem za protestem w Sejmie

AFP
Ankietowani popierajš postulaty niepełnosprawnych, pod warunkiem że po ich spełnieniu sami na tym nie stracš.

Niemal 80 proc. respondentów popiera wprowadzenie 500 zł dodatku rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dorosłych. Uważajš także, że przy przyznawaniu tych pieniędzy nie powinno być brane pod uwagę kryterium dochodowe – wynika z badania IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej".

Gdyby to œwiadczenie zostało wprowadzone w życie, byłoby to spełnienie pierwszego postulatu protestujšcych w Sejmie i zakończyłoby trwajšcy od 27 dni spór niepełnosprawnych z rzšdem.

Przeciwko dodatkowemu wsparciu dorosłych niepełnosprawnych opowiedziało się blisko 15 proc. ankietowanych. Zdania w tej sprawie nie ma 5 proc. respondentów.

W większoœci ankietowani (83,2 proc.) poparli także pomysł zrównania renty socjalnej z najniższym œwiadczeniem wypłacanym przez ZUS.

Wyborcy PiS ostrożni

Szerokie poparcie społeczne dla protestujšcych nie przekłada się jednak na zwiększenie chęci wœród rzšdzšcych na jak najszybsze zakończenie sporu. – Ta sprawa nie elektryzuje jednak opinii publicznej tak mocno jak na przykład wydłużenie wieku emerytalnego, co przyczyniło się przecież do przegranej PO w ostatnich wyborach – mówi prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. – Dlatego też partia rzšdzšca nie dšży do szybkiego zakończenia tego sporu – wyjaœnia.

Tym bardziej że wœród wyborców PiS odsetek popierajšcych postulaty protestujšcych jest najniższy i wynosi 56 proc. Dla porównania – wszyscy ankietowani wyborcy PO, PSL, SLD i Kukiz'15 opowiadajš się za przyznaniem niepełnosprawnym dodatkowych 500 zł. Wœród zwolenników PO rozwišzanie to popiera 94 proc. respondentów.

Postulaty niepełnosprawnych częœciej popierajš także niewierzšcy i niepraktykujšcy (95 proc.) niż wierzšcy i praktykujšcy regularnie (70 proc.). Ponadto wœród przeciwników dodatku jest także przewaga osób powyżej 60. roku życia i mieszkańców wsi.

Wyprawka czy dodatek?

Jednak poparcie dla postulatów zgłaszanych przez protestujšcych spada, gdy pojawia się pomysł, by w zamian za dodatek dla niepełnosprawnych rzšd zdecydował o opóŸnieniu wypłaty 300 zł na wyprawkę szkolnš.

W takiej sytuacji odsetek zwolenników dodatku rehabilitacyjnego zmniejsza się do 52 proc. Przeciwko takiemu rozwišzaniu opowiedział się co trzeci ankietowany. Zdania nie ma niemal 13 proc. respondentów.

Najwięcej zdecydowanie przeciwnych opóŸnieniom jest wœród zwolenników PiS – 29 proc., raczej przeciwnych jest 21 proc.

– To pokazuje, że poparcie dla protestujšcych jest widoczne głównie na poziomie deklaracji, mniej jest chęci realnej pomocy – podkreœla Chwedoruk.

Nie ulega jednak wštpliwoœci, że przecišgajšcy się pobyt w Sejmie niepełnosprawnych i ich opiekunów zaczyna wszystkich męczyć. Protestujšcy podkreœlajš, że bez dodatku rehabilitacyjnego nie wyjdš z parlamentu. I nie ma dla nich znaczenia fakt, że powstały już dwie ustawy poprawiajšce sytuację osób niepełnosprawnych – wyższa renta socjalna (prezydent podpisał jš w poniedziałek) i ustawa wprowadzajšca szczególne uprawnienia w dostępie do œwiadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych.

Rzšdzšcy czekajš

Tę ostatniš protestujšcy nazywajš jednak „wydmuszkš". – Nie zgadzamy się z tym, co mówi pani Beata Szydło i pan Terlecki, że zostały spełnione postulaty – mówiła podczas konferencji prasowej Iwona Hartwich, liderka protestujšcych.

Dla protestujšcych pewnego rodzaju pocieszeniem był wpis marszałka Marka Kuchcińskiego na Twiterze, który ukazał się w niedzielę: „Chcemy znaleŸć rozwišzanie, które spowoduje, że protestujšcy wyjdš z Sejmu z podniesionš głowš."

– Ten spór będzie trwał dotšd, dopóki będš nim interesowały się media. Gdy informację o nim przestanš się pojawiać, protestujšcy będš bardziej skłonni do ugody. I zapewne partia rzšdzšca czeka na ten moment – podsumowuje Chwedoruk.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL