Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Dobrych pracowników trzeba rekrutować szybko

Fotolia
Kandydaci nie chcš już czekać tygodniami aż pracodawca się namyœli, czy ich zatrudnić. Oczekujš szybkich decyzji, zwłaszcza że zwykle majš wybór ofert.

Do niedawna, jeœli specjaliœci ds. HR czy łowcy głów czuli presję na krótki czas rekrutacji, to zwykle pochodziła ona od pracodawców, którym zależało na jak najszybszym zapełnieniu wakatu. Teraz jednak rosnšca konkurencja o pracowników sprawiła, że coraz większe znaczenie majš oczekiwania kandydatów do pracy. A ci majš dzisiaj znacznie mniej cierpliwoœci niż jeszcze przed kilkoma laty, w czasach dwucyfrowego bezrobocia. Tym bardziej że wœród nich roœnie grupa przedstawicieli młodych ludzi 20+, okreœlanych niekiedy jako pokolenie instant.

Rekrutacja instant

Młodzi, przyzwyczajeni do szybkiego internetu, oczekujš natychmiastowych efektów także podczas szukania pracy. Spodziewajš się szybkiej odpowiedzi na swoje zgłoszenie (które coraz częœciej przesyłajš poprzez mobilnš aplikację) i niemal natychmiastowej decyzji, czy zostali przyjęci.

– Proces rekrutacyjny musi być interaktywny, żywy i szybki – podkreœla Marcin Dakowski, menedżer serwisu z ofertami pracy OLX Praca, gdzie już co czwarty z ponad czterech milionów użytkowników korzysta z aplikacji mobilnej. Przeglšda oferty i od razu odpowiada na te, które go interesujš. – Pracodawca nie może tych odpowiedzi ignorować. Nie może, jak kiedyœ, zbierać kilkudziesięciu CV przez dwa tygodnie, by potem spokojnie je przeglšdać i zastanawiać się, kogo zaprosić do dalszych rozmów. W tym czasie najlepsi kandydaci już zniknš – ostrzega Dakowski.

Według badania „Candidate Experience" platformy eRecruiter i Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji prawie siedmiu na dziesięciu kandydatów wskazało, że oczekuje krótkiego procesu rekrutacji.

Ze znaczenia czasu w rekrutacji zdajš sobie sprawę sami pracodawcy. W badaniu „Procesy HR w firmach w Polsce", zrealizowanym przez firmę doradztwa personalnego Antal dla Macrologic, ponad jedna trzecia menedżerów HR przyznaje, że w ich firmach proces rekrutacji trwa zbyt długo. Choć jest kluczowy w budowie przewagi konkurencyjnej, co przyznaje 96 proc. badanych.

Czas to pienišdz

Jak zaznaczajš autorzy badania, przedłużajšce się rekrutacje to nie tylko straty finansowe wynikajšce z utrzymujšcego się wakatu, ale także mniejsze szanse na zdobycie wartoœciowego pracownika. – Najlepsi kandydaci „znikajš" z rynku najszybciej – podkreœla Artur Migoń, wiceprezes Antal, ubolewajšc, że pracodawcy nagminnie wydłużajš procesy decyzyjne. Tymczasem kandydaci pożšdanych specjalizacji sš niemal zasypywani ofertami (w IT dostajš œrednio 36 ofert rocznie) i często uczestniczš równolegle w kilku procesach. Według Migonia, dynamiczna rekrutacja jest szczególnie istotna w rekrutacjach na stanowiskach juniorskie i œredniego szczebla, gdyż na rynku jest wiele porównywalnych ofert pracy. W rekrutacjach na stanowiska menedżerskie niezbędna jest dłuższa, wieloetapowa weryfikacja dopasowania kandydata i organizacji. – Jednak także tutaj doradzamy klientom możliwie szybkie podejmowanie decyzji – zaznacza wiceprezes Antala.

Andrzej Maciejewski, szef firmy executive search Spencer Stuart, twierdzi, że również w rekrutacji menedżerów wyższego szczebla liczy się czas procesu i decyzyjnoœć rekrutujšcych. Dodaje, że przedłużajšcy się proces decyzyjny bywa sporš komplikacjš, jeœli kandydat prowadzi kilka równoległych rozmów. – Im bardziej korporacyjne œrodowisko, tym zazwyczaj dłuższe sš procesy decyzyjne. Sprzyja to bardziej przedsiębiorczym i często bardziej decyzyjnym pracodawcom, niejednokrotnie reprezentujšcym lokalne polskie firmy – twierdzi Maciejewski.

Wygrywa szybszy

Joanna Kuzioła, menedżer działu rekrutacji Sales & Marketing w Antal twierdzi, że niemal co tydzień dochodzi do sytuacji, gdy jakaœ firma na ostatnim etapie rekrutacji traci najbardziej pożšdanego kandydata na rzecz konkurencji, która szybciej złożyła ofertę. – Doradzamy klientom, by wdrożyli dynamiczny harmonogram rekrutacji, zwłaszcza gdy wiemy, że preferowany kandydat zaangażowany jest w inne procesy, co zdarza się coraz częœciej – zaznacza.

– Długi proces decyzyjny niesie też ze sobš ryzyko, że kandydat zupełnie straci chęć zmiany pracy – w międzyczasie w obecnej firmie może otrzymać ciekawe zadania, podwyżkę lub awans – zwraca uwagę Karolina Czemerys z Hays Poland i potwierdza, że pracodawcy zwlekajšcy ze złożeniem oferty, często tracš bardzo dobrego kandydata.

Jak jednak obserwuje Julia Urbańska z eRecruitera, firmy coraz częœciej rezygnujš z wieloetapowych, rozcišgniętych w czasie procesów na rzecz szybkich rekrutacji. Takich jak trzydniowa rekrutacja którš wprowadził jeden z klientów eRecruitera. Już w pierwszym dniu, gdy kandydat przesyła aplikację, rekruter natychmiast się z nim kontaktuje. Drugi dzień to spotkanie z menedżerem działu. Dzień póŸniej kandydat otrzymuje już informację o wyniku rekrutacji.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL