Rankingi

Ranking Firm Doradztwa Podatkowego 2017: firmy doradztwa powiększają zespoły oraz przychody

Uczestnicy gali 11. rankingu firm doradztwa podatkowego w redakcji „Rzeczpospolitej”.
Rzeczpospolita
Pierwsza dwudziestka naszego zestawienia osiągnęła w 2016 r. 975,5 mln zł. To wzrost o 8 proc.

Przeczytaj: Nagrodziliśmy najlepszych doradców podatkowych - tabele rankingowe

To już 11. edycja rankingu firm doradztwa podatkowego „Rzeczpospolitej", w którym pokazujemy firmy największe pod względem przychodów oraz liczby zatrudnionych doradców. Nagradzamy też najlepszych ekspertów, prestiżowe sukcesy uczestników oraz prezentujemy istotne trendy rynkowe.

Wyniki naszego zestawienia to dowód, że 2016 r. był bardzo dobry dla rynku doradztwa. Swoje wyniki finansowe udostępniło nam 56 z 70 uczestników. Spośród nich 40 odnotowało wzrost przychodów w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadki, które stały się udziałem dziesięciu firm, były niewielkie.

Miliard po raz pierwszy

W efekcie suma przychodów osiągniętych przez wszystkich uczestników naszego rankingu przekroczyła po raz pierwszy w historii miliard złotych i wyniosła 1 mld 60 mln zł. Tylko pierwsza dwudziestka osiągnęła łącznie 975,5 mln zł.

Wyniki naszego zestawienia to potwierdzenie słów prof. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic, przewodniczącej Krajowej Rady Doradztwa Podatkowego, która podkreśla, że doradztwo to zawód z przyszłością.

Pokazują to wyniki naszego rankingu. Większość firm i kancelarii powiększyła w ciągu roku swoje zespoły. Uczestnicy rankingu zatrudniają łącznie 1018 doradców podatkowych. W poprzedniej edycji były to 982 osoby. Największy zespół ma Deloitte, dla którego pracuje 166 doradców. Liczba ta nie zmieniła się w porównaniu z rokiem poprzednim, ale firma zwiększyła swoje przychody do 206 mln zł.

Druga w zestawieniu firma EY powiększyła w ciągu roku swoje przychody o prawie 23 mln zł, do poziomu – 194,4 mln zł. Trzecia z kolei firma PwC poprawiła ubiegłoroczny wynik o 12,1 mln zł, osiągając 188,7 mln zł. O skali wzrostu może świadczyć fakt, że w 2006 r. najbogatsze na rynku firmy EY i PwC miały po 87 mln zł przychodów. W ciągu dziesięciu lat obie poprawiły swoje wyniki o ponad 100 mln zł.

Bardzo dobrze radzą sobie też firmy, które postawiły na specjalizację w problemach konkretnej branży lub konkretnym podatku. Przykładem może być zatrudniająca czterech doradców firma Advicero Tax, która zwiększyła swoje przychody o prawie 43 proc., osiągając 3,3 mln zł. Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, partner w Advicero Tax, podkreśla, że warto specjalizować się w wybranych obszarach. Jej firma stawia od początku na branżę nieruchomości, energię odnawialną i e-commerce.

Również wyspecjalizowana w podatku akcyzowym kancelaria Parulski i Wspólnicy, dla której pracuje tylko dwóch doradców podatkowych, osiąga co roku przychody przekraczające 2 mln zł.

To kolejny rok, kiedy o dobre wyniki firm doradztwa podatkowego zadbał ustawodawca. Popyt na usługi doradztwa rośnie w dużej mierze z powodu licznych zmian przepisów oraz rosnącej liczby sporów podatkowych.

Kamil Lewandowski, współzałożyciel i partner w FL Tax, podkreśla, że w ostatnim czasie praca doradcy podatkowego polega głównie na reagowaniu na działania ustawodawcy. Zaskakują nie tylko same zmiany, ale przede wszystkim tempo czy tryb ich wprowadzania.

Koniec optymalizacji

Kilka lat temu klienci szukali u doradców głównie sposobu na oszczędności podatkowe, teraz oczekują pewności. Chcą mieć gwarancję, że fiskus nie zakwestionuje ich rozliczeń.

Podobnie rolę doradców widzi Ministerstwo Finansów. Filip Świtała, dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w MF, zapowiedział podczas czwartkowej gali rankingowej w siedzibie „Rzeczpospolitej" początek dyskusji o zmianach systemu podatkowego.

– Chcemy mieć w doradcach partnerów, którzy pomogą podatnikom w prawidłowym rozliczeniu. Chcemy państwo przeprowadzić ze strony optymalizacji na stronę compliance – zwrócił się do doradców Filip Świtała.

Przewodnicząca KRDP prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic zapowiedziała, że Rada chce zorganizować w listopadzie konferencję „Agresywna optymalizacja podatkowa – problem państwa czy problem podatnika".

– Jako doradcy jesteśmy strażnikami budżetu państwa – podkreśliła.

Rewolucję na rynku doradztwa wywołała wprowadzona w połowie 2016 r. klauzula przeciw unikaniu opodatkowania, która pozwala fiskusowi zakwestionować transakcję, jeśli uzna ją za sztuczną. Dotyczy to tych, które dają oszczędności podatkowe powyżej 100 tys. zł. W efekcie trudniej przedsiębiorcom uzyskać ochronę w postaci interpretacji indywidualnej. Organy podatkowe odmawiają, tłumacząc, że celem planowanych przez nich działań jest unikanie podatku.

Z uszczelnieniem systemu podatkowego wiążą się nowe obowiązki sprawozdawcze. Rewolucyjną zmianą było wprowadzenie od lipca 2016 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego dla największych podatników. Od 1 stycznia 2017 r. taki obowiązek mają też małe i średnie firmy, które co miesiąc muszą przesyłać ewidencję VAT w formacie JPK.

Teraz informatyzacja

Jednym z najbardziej widocznych trendów jest informatyzacja. W odpowiedzi na nowe wymagania firmy doradztwa przygotowują rozwiązania, które ułatwiają przedsiębiorcom wywiązywanie się z obowiązków. Są to narzędzia opracowane przez multidyscyplinarne zespoły, w skład których wchodzą zarówno doradcy podatkowi, jak też informatycy i księgowi.

Kapituła rankingu, pod przewodnictwem prof. Hanny Litwińczuk, wybrała najlepsze z tych rozwiązań.

– Wybór był trudny. Osiągnięcia zgłoszone przez podatników charakteryzowały się wyrównanym wysokim poziomem – powiedziała prof. podczas gali rozdania nagród. Dodała, że w przypadku innowacji kapituła zwracała uwagę na przydatność tych narzędzi dla podatników, łatwość zastosowania oraz płynące z tego korzyści.

Nagrodę w kategorii innowacje otrzymuje kancelaria GWW za „e-SHIP by GWW". To narzędzie IT do zarządzania informacją i ryzykiem podatkowym. Kancelaria podkreśla, że jest to program, który antycypuje wyniki kontroli, eliminuje ryzyko podatkowe i współpracuje z istniejącymi systemami IT. Stosowany jest m.in. w zakresie JPK, jak i zarządzania procesem sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Wyróżnienie w kategorii innowacje otrzymuje też firma Crido Taxand za opracowanie narzędzia służącego weryfikacji dokumentacji cen transferowych. Partner zaś w Crido Taxand Ewelina Stamblewska-Urbaniak otrzymuje po raz kolejny w naszym zestawieniu tytuł lidera w zakresie cen transferowych.

Kapituła doceniła też rozwiązanie przygotowane przez kancelarię Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, które pomaga przedsiębiorcom zmniejszyć ryzyko uwikłania przez nieuczciwego kontrahenta w proceder wyłudzenia VAT. Kancelaria opracowała algorytm ryzyka narażenia firm na oszustwa podatkowe. Pozwala on określić grono „ryzykownych" kontrahentów, z którymi lepiej unikać współpracy.

Powiedzieli

prof. Hanna Litwińczuk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca kapituły

Istotną zmianą jest tworzenie w firmach doradztwa podatkowego nowoczesnych narzędzi informatycznych, będących efektem współpracy specjalistów od podatków i IT. Te systemy są prawdziwym wsparciem dla podatników w wywiązywaniu się z nowych obowiązków informacyjnych wobec organów podatkowych. Pomagają im także radzić sobie z niestabilnością prawa podatkowego, zmniejszają również zagrożenia związane z wyłudzeniami VAT przez nieuczciwych kontrahentów. Większość firm biorących udział w rankingu posiada także narzędzia umożliwiające weryfikację składanych co miesiąc Jednolitych Plików Kontrolnych.

Dariusz M. Malinowski, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Wśród przedsiębiorców rośnie świadomość potrzeby stałej współpracy z doradcą. Oczywiście rynek jest także podzielony i jest to stały trend. Duże międzynarodowe kancelarie korporacyjne mają swoją klientelę, mniejsze swoją. Ważne, że coraz częściej doradcy podatkowi nie tylko wspierają przedsiębiorców na etapie sporów z organami czy przy prowadzeniu obsługi rachunkowej, ale również opiniują podatkowe konsekwencje różnego rodzaju projektów, zanim te wejdą w fazę realizacji. To dobry trend. Ranking prowadzony jest na podstawie zgłoszeń samych zainteresowanych, co pozwala na wniosek, że sprawnych i rozwijających się kancelarii, godnych wysokich pozycji w poszczególnych kategoriach jest więcej i być może ujrzymy je w kolejnych latach.

Joanna Stawowska, partner w Deloitte

Dla naszych klientów zasadniczą kwestią staje się bezpieczeństwo podatkowe. Chcą mieć gwarancję, że ich rozliczenia są prawidłowe. Firmy doradcze mają więcej pracy głównie z powodu licznych nowelizacji przepisów i kontroli podatkowych. Niezależnie jednak od tych zmian zauważamy, że kwestie podatkowe stają się dla przedsiębiorców coraz bardziej istotne. W efekcie firmy rozbudowują swoje wewnętrzne działy podatkowe, zatrudniając często doradców z wielkiej czwórki. Również firmy doradztwa podatkowego systematycznie zwiększają zatrudnienie. To sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na pracowników, którzy mają kwalifikacje i doświadczenie w podatkach.

Andrzej Marczak, doradca podatkowy, partner w KPMG

Liczne zmiany przepisów podatkowych sprawiają, że zmienia się również charakter doradztwa. Rośnie popyt na usługi typu compliance, związane z wykonywaniem nowych obowiązków, w tym także wypełnianiem deklaracji i dokumentacji, oraz usługi w zakresie cen transferowych. To dlatego, że podatnicy szukają potwierdzenia, że nie gubią się w gąszczu regulacji. Nie wzrasta natomiast zapotrzebowanie na usługi związane z legalną optymalizacją i obniżaniem kosztów. Negatywnym trendem jest zwiększająca się liczba sporów podatkowych oraz odmów wydania interpretacji indywidualnych w sytuacji, gdy w wielu przypadkach fiskus niesłusznie uznał planowane przez przedsiębiorcę działania za potencjalnie sztuczne.

Jerzy Martini, doradca podatkowy, partner w Martini i Wspólnicy

Dużym ryzykiem dla przedsiębiorców jest sposób działania organów administracji skarbowej, który w ciągu ostatnich kilku lat coraz bardziej odbiega od standardów demokratycznego państwa prawnego. Niestety, dosyć często przestrzeganie prawa ma jedynie charakter fasadowy. Prawdopodobieństwo rzetelnego i zgodnego z prawem podejścia organów podatkowych do przedsiębiorców, którzy nieświadomie uwikłali się w transakcje wykorzystywane do oszustw podatkowych, jest minimalne. Nie słyszałem, aby kiedykolwiek organ administracji skarbowej przyznał, że podatnik nie wiedział i nie mógł się domyślić, że dokonuje transakcji z oszustem – zawsze przyjmowane jest, że nie dochował należytej staranności, więc należy zakwestionować prawo do odliczenia VAT czy zastosowania stawki 0 proc. VAT.

Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy i partner w kancelarii Nielepkowicz & Partnerzy

W pracy doradcy podatkowego bardzo dużą rolę odgrywa specjalizacja i doświadczenie. Liczy się ono szczególnie w tak specyficznej dziedzinie jak podatek od nieruchomości. Ustawa o tym podatku jest bardzo krótka, jednak same przepisy budzą liczne wątpliwości i od lat są przedmiotem sporów. Co więcej, każda z branż ma inne problemy z tym podatkiem, co wymaga od doradcy znajomości jej specyfiki oraz historii sporów i rozstrzygnięć sądowych. Przewagą naszej kancelarii jest prowadzenie spraw od początku do końca. Pomagamy w rozliczeniach, jak również w ewentualnych sporach reprezentujemy klientów przed sądami.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: monika.pogroszewska@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL