Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Mazowsze: Wiosna pełna referendów

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Niech mieszkańcy sami zdecydujš, czy chcš mieszkać w metropolii – uznały samorzšdy podwarszawskich gmin i masowo organizujš referenda.

Głosowania w sprawie włšczenia do Warszawy jako jednostki metropolitarnej odbyć się majš m.in. w Błoniu, Starych Babicach, Podkowie Leœnej, Lesznowoli, Józefowie, Raszynie, Nieporęcie, Konstancinie-Jeziornie, Wieliszewie, Piasecznie i Michałowicach.

– Chcemy, by w tej sprawie wypowiedzieli się nasi mieszkańcy – mówi burmistrz Konstancina-Jeziorny Kazimierz Jańczuk. – Nie zachęcamy nikogo do głosowania na „tak" ani do głosowania na „nie", chcemy po prostu, by mieszkańcy mogli przedstawić swoje zdanie.

Prywatnie burmistrz jest przeciwny włšczeniu Konstancina do metropolii. – Jesteœmy jedynš na Mazowszu gminš uzdrowiskowš, przez połšczenie z Warszawš możemy tylko stracić. W naszym mieœcie nie zgadzamy się na zabudowę wielorodzinnš, a jeœli decyzje o planowaniu przestrzennym będš zapadały w Warszawie, to nie mamy pewnoœci, czy się to nie zmieni.

Przeciwnikiem połšczenia się z Warszawš jest także wójt Nieporętu Sławomir Mazur. – Jesteœmy jednš z 30 najdynamiczniej rozwijajšcych się gmin, mamy przyzwoite dochody, dużo inwestujemy – tłumaczy. – Włšczenie Nieporętu w metropolię warszawskš mogłoby nam przynieœć więcej kłopotów niż korzyœci.

Jak dodaje, nie jest przeciwnikiem metropolii, lecz konkretnych rozwišzań zaproponowanych przez posłów PiS. – Gdybyœmy mieli takie przepisy jak metropolia œlšska, byłbym jak najbardziej za – tłumaczy wójt. – Tam gminy mogš same decydować, w jakim zakresie chcš w tej metropolii uczestniczyć. W Warszawie natomiast mielibyœmy przymus. Niewykluczone, że referenda odbędš się także w kolejnych gminach. 14 kwietnia zšbkowski radny powiatowy Tomasz Kalata złożył w urzędzie miasta pismo do przewodniczšcego rady z wnioskiem o umieszczenie w porzšdku obrad najbliższej sesji projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczšcego objęcia miasta Zšbki przez m.st. Warszawę, w zwišzku z zamiarem utworzenia metropolitalnej jednostki samorzšdu terytorialnego. Pod tym obywatelskim wnioskiem podpisało się ponad 250 mieszkańców Zšbek.

Z kolei Podkowa Leœna decyzję o referendum podejmuje już drugi raz. Poprzedniš unieważnił wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Podobnie jak uchwałę Rady Warszawy. Tymczasem radni stolicy kolejnej uchwały nie podjęli.

– Zaskarżyliœmy uchwałę wojewody do sšdu jako niezgodnš z prawem – tłumaczy jeden z radnych. – Gdybyœmy teraz podjęli jš po raz drugi, przyznalibyœmy wojewodzie rację.

Dotychczas referendum odbyło się jedynie w Legionowie. – Aż 47 proc. mieszkańców poszło do urn, ponad 94 proc. powiedziało „nie" dla metropolii, jakš prezentuje w ustawie PiS – podkreœla prezydent miasta Roman Smogorzewski.

Czy wojewoda nie unieważni kolejnych referendów? – Uchwały w tej sprawie do nas spływajš na bieżšco, przyglšdamy się im, jak wszystkim innym uchwałom – mówi „Rzeczpospolitej" rzeczniczka wojewody Ewa Filipowicz. – Dotychczas wojewoda nie unieważnił żadnej z nich.

Samorzšdowa wojna ma wymiar mocno polityczny. Dla Platformy Obywatelskiej to sposób na walkę z PiS, które w podstołecznych gminach ma dobre wyniki wyborcze. Dla PiS temat jest niewygodny, tym bardziej że, jak zapowiada poseł Jacek Sasin, ma powrócić na jesieni, po konsultacjach.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL