Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Nagrody dla najlepszych szpitali w Polsce

123RF
14 grudnia ukaże się w „Rzeczpospolitej” ranking szpitali. To element ogólnopolskiej akcji „Bezpieczny szpital przyszłoœci”, którš od trzech lat prowadzi firma doradcza Idea Trade.

To już 14. edycja rankingu. Wydarzenie zostało objęte patronatem przez ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Ranking prowadzony jest przez Idea Trade i Centrum Monitorowania Jakoœci w Ochronie Zdrowia.

– Ranking powstaje na podstawie opracowanej przez nas i wysyłanej do szpitali ankiety – mówi Michał Bedlicki, zastępca dyrektora Centrum Monitorowania Jakoœci w Ochronie Zdrowia. – Ankieta zawiera niemal 300 pytań, m.in. o infrastrukturę szpitalnš, jakoœć opieki, aspekty wpływajšce na komfort pobytu pacjenta w szpitalu, zakażenia, certyfikaty i sytuację finansowš placówki.

Nowoœciš tegorocznego zestawienia będš kategorie zwišzane z powstaniem sieci szpitali. Uhonorowani zostanš dyrektorzy najlepszych szpitali w każdym z trzech poziomów podstawowego zabezpieczenia medycznego, a także dyrektorzy szpitali ze specjalistycznych poziomów zabezpieczenia medycznego – a więc szpitali dziecięcych, pulmonologicznych i onkologicznych oraz ogólnopolskich.

– Tradycyjnie dużym zainteresowaniem czytelników i samych szpitali cieszš się wyniki w poszczególnych województwach – mówi Marcin Malinowski z Idea Trade, firmy doradczej prowadzšcej projekt „Bezpieczny szpital przyszłoœci – Ranking szpitali”. – Poza kategoriami wojewódzkimi oraz zwišzanymi z sieciš szpitali w tym roku nagradzamy także w oddzielnych kategoriach najlepsze szpitale zabiegowe monospecjalistyczne bez onkologicznych oraz szpitale niezabiegowe. Statuetka trafi także tradycyjnie do szpitala, który zanotował największy awans w zestawieniu.

Ranking cieszy się dużš popularnoœciš i uznaniem nie tylko w œrodowisku lekarskim, ale także wœród pacjentów.

– To zestawienie jest unikatowe, pokazuje bowiem wiele obszarów oceny – dodaje Dariusz Szafrański z Idea Trade. – Dla pacjentów ważniejsza od sytuacji finansowej jest dostępnoœć, skutecznoœć leczenia, jakoœć obsługi i komfort pobytu.

W ubiegłym roku najlepszym szpitalem w Polsce okazało się Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. O tym, kto będzie zwycięzcš w tym roku, przekonamy się 14 grudnia. Publikacji rankingu w „Rzeczpospolitej” towarzyszy uroczysta gala, na której spotkajš się najbardziej innowacyjni prezesi i dyrektorzy polskich szpitali. Relacja z gali znajdzie się na łamach „Rzeczpospolitej” 15 grudnia.

Za merytorycznš stronę rankingu odpowiada Centrum Monitorowania Jakoœci w Ochronie Zdrowia. Organizatorem akcji „Bezpieczny szpital przyszłoœci”, której elementem jest ranking szpitali, jest firma doradcza Idea Trade.

Partnerami projektu „Ranking szpitali” sš: PZU, TUW PZUW, Mentor SA, MedRisk, KGHM, Bank Gospodarstwa Krajowego, Ecolab, Europejski Instytut Miedzi i Grupa Adamed. i kancelaria radców prawnych Fortak&Karasiński. Partnerem medialnym jest „Rzeczpospolita”.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL