Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Jak reklamować nieudany wyjazd

Fotolia.com
Gdy biuro podróży nie wywišzało się w pełni z umowy, można dochodzić zwrotu częœci ceny wyjazdu.

Majówkę 2018 można było spędzić na plaży, na wycieczce czy w wielkim mieœcie. Trzy dni urlopu mogło oznaczać siedem, a nawet dziewięć dni wakacji.

Biura podróż przed poczštkiem maja kusiły swoich potencjalnych klientów atrakcyjnš ofertš np. wycieczek do Egiptu, Turcji, Grecji. Wiele osób z takich ofert skorzystało.

Jeœli jednak organizator nie wywišzał się należycie z umowy, można odzyskać chociaż częœć ceny majowego wyjazdu. Zdarza się bowiem, że usługi œwiadczone przez biura podróży odbiegajš od oferty katalogowej. W takim przypadku turyœci mogš złożyć reklamację, a jeżeli to nie pomoże – iœć do sšdu i żšdać odszkodowania za niewywišzanie się z umowy.

Trzeba zawiadomić

Jeœli turyœci stwierdzš wadliwe wykonywanie umowy, powinni od razu o tym zawiadomić organizatora. Najlepiej na piœmie. To bardzo ważne, bo zgodnie z orzecznictwem sšdów na odszkodowanie za zmarnowane wakacje nie majš co liczyć turyœci, którzy nie przekazali rezydentowi swoich uwag o warunkach pobytu w hotelu.

Osobnš kwestiš sš reklamacje, które można złożyć w trakcie wyjazdu, np. u rezydenta czy pilota, ale też po powrocie. Reklamacje można złożyć osobiœcie lub listownie. Jest na to 30 dni. Biuro podróży nie może w umowie zastrzec krótszego terminu.

Konieczne jest żšdanie

– Złożenie reklamacji należy odróżnić od zawiadomienia o wadliwym wykonaniu usługi. Reklamacja, oprócz wskazania uchybienia, musi okreœlać żšdanie, np. obniżenia ceny – podkreœla Hanna Zawistowska z Katedry Turystyki Szkoły Głównej Handlowej.

W reklamacji trzeba dokładnie opisać wady wyjazdu (np. zbyt duża odległoœć na plażę lub zbyt skromne wyposażenie pokoju). Należy dołšczyć też jak najwięcej dowodów – zdjęć, oœwiadczeń innych osób, kopii rachunków. Niezbędnymi elementami takiego pisma jest także wskazanie oczekiwań (np. zwrotu pieniędzy) oraz potwierdzenie zawarcia transakcji (np. umowa z biurem podróży). Turysta powinien też wskazać, jakiej kwoty się domaga. Pomocna tu będzie tzw. tabela frankfurcka ustalania obniżek ceny. Zgodnie z niš np. za brak wyżywienia można żšdać do 50 proc. ceny. A od 5 do 10 proc. – za zbyt małš powierzchnię pokoju czy brak opieki nad dziećmi. Tabela nie jest jednak dokumentem oficjalnym. Nie wišże zatem biura, które może wypłacić mniej.

Na rozpatrzenie reklamacji biuro podróży ma 30 dni od jej złożenia. Gdy organizator nie ustosunkuje się do niej w tym terminie, uważa się, że uznał racje zainteresowanego. Trudne może być natomiast uzyskanie odszkodowania za kaprysy pogody, np. deszcz zamiast słońca. Postępowanie reklamacyjne ma charakter dobrowolny. Jego nieprzeprowadzenie nie zamyka klientowi możliwoœci dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sšdowego.

W przypadku problemów ze złożeniem reklamacji warto zwrócić się po pomoc właœnie do powiatowego rzecznika praw konsumentów.

Jakich kwot można się domagać

Noclegi

- brak łazienki: 15–25 proc. ceny wycieczki

- robactwo: 10–50 proc. ceny wycieczki

- złe sprzštanie: 10–20 proc. ceny wycieczki

- hałas w dzień: 5–25 proc. ceny wycieczki

- hałas w nocy: 10–40 proc. ceny wycieczki

Wyżywienie

- całkowity brak: 50 proc. ceny wycieczki

- samoobsługa zamiast kelnera: 10–15 proc. ceny wycieczki

- monotonny jadłospis: 5 proc. ceny wycieczki

- zepsute, nienadajšce się do spożycia posiłki: 20–30 proc. ceny wycieczki

Transport

- odlot przesunięty o ponad cztery godziny: 5 proc. ceny za jeden dzień wycieczki za każdš kolejnš godzinę przesunięcia

- brak transferu z lotniska/dworca do hotelu: koszt zastępczego œrodka transportu

Zobacz także:

Za odwołany lot należy się odszkodowanie

Nieudanš majówkę można reklamować

Na wyjeŸdzie warto zbierać kwity na hotelarza

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL