Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Giełda

GPW odpadła z rywalizacji o Tel Awiw

Bloomberg
Według informacji zdobytych przez „Rzeczpospolitš”, warszawska Giełda Papierów Wartoœciowych nie znalazła się na krótkiej liœcie inwestorów, z którymi izraelska giełda będzie prowadziła negocjacje w sprawie sprzedaży pakietu większoœciowego swoich akcji. Ofercie GPW zaszkodził kryzys w relacjach Polski z Izraelem.

Oferta złożona przez GPW i Polski Fundusz Rozwoju na zakup większoœciowego pakietu akcji giełdy w Tel Awiwie nie znalazła się wœród czterech, które będš dalej rozpatrywane – dowiedziała się „Rzeczpospolita” ze Ÿródeł zbliżonych do izraelskiego rzšdu. Stało się tak, choć – według informacji podanych przez nasze Ÿródło – polska oferta pod względem finansowym była najlepsza spoœród wszystkich złożonych. Według naszych ustaleń, o odrzuceniu polskiej oferty przesšdził kryzys w relacjach Polski z Izraelem.

Jak na razie nie wiadomo, które giełdy przeszły do dalszej tury postępowania. Ze względu na weekend rozpoczęty w Izraelu (trwajšcy od pištku do soboty) nie udało nam się potwierdzić informacji bezpoœrednio na giełdzie w Tel Awiwie. Za sprzedaż 71,7 proc. akcji TASE (Tel Aviv Stock Exchange) odpowiada bowiem bezpoœrednio sama giełda i jej prezes Ittai Ben-Zeev. Został do tego upoważniony przez jej głównych akcjonariuszy.

Wczeœniej pojawiły się opinie, że izraelscy regulatorzy mogš Ÿle patrzeć na ofertę GPW, gdyż warszawska giełda jest pod kontrolš rzšdu (Skarb Państwa ma blisko 52 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy), a PFR jest organem rzšdowym.

„Rzeczpospolita” i „Parkiet” donosiły w tym tygodniu jako pierwsze o zainteresowaniu GPW giełdš w Tel Awiwie. Zostało to potwierdzone przez GPW. W oficjalnym komunikacie warszawska giełda wskazywała, że jej oferta jest „wstępna, niewišżšca”. GPW była jednš z dziewięciu giełd, które dostały zaproszenie do składania oferty.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL