Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

Budżet z 0,9 mld zł nadwyżki

Bloomberg
Ze względu na duży wzrost wpływów z VAT, budżet państwa miał po dwóch miesišcach 0,9 mld zł nadwyżki.

W okresie styczeń-luty 2017 r. dochody budżetu państwa wyniosły 60,9 mld zł, czyli 18,7 proc. planu na cały rok – wynika z szacunkowego wykonania budżetu przedstawionego przez Ministerstwo Finansów.

W porównaniu z okresem styczeń-luty poprzedniego roku, dochody były o 4,8 mld zł, czyli 8,5 proc wyższe. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 25,6  proc. rok do roku, w tym dochody z podatku VAT były wyższe o 9,6 mld zł, czyli 40,1 proc. rok do roku.

Tak ogromny wzrost może wynikać po częœci z przesunięć w zwrocie VAT. W grudniu zeszłego roku resort finansów zrealizował duże zwroty VAT, więc w styczniu i lutym nie pomniejszały one wpływów netto z tego podatku.

Dochody z akcyzy i podatku od gier były wyższe o 6,9 proc. rok do roku, tj. ok. 0,7 mld zł, z PIT – o 5,5 proc. (tj. ok. 0,4 mld zł), a z CIT – o 5,8 proc. (tj. ok. 0,3 mld zł). Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-II 2017 wyniosły 0,7 mld zł. Z kolei wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 3 mld zł i było niższe o 7 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W lutym 2016 roku miała miejsce wpłata na rachunek budżetu państwa z tytułu aukcji LTE, której nie ma w roku 2017.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – luty 2017 r. wyniosły 60,1 mld zł tj. 15,6 proc. planu. W analogicznym okresie roku 2016 r. przekazano 59,3 mld zł œrodków na wydatki.

Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do ubiegłego roku odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 4,3 mld zł), co jest głównie zwišzane z wypłatš dodatków na dzieci z programu 500+. (w poprzednim roku program ruszył o kwietnia).

Przy dochodach wyższych niż wydatki, wystšpiła nadwyżka w budżecie. Po lutym br. wyniosła 0,9 mld zł - w ustawie budżetowej zaplanowano zaœ 59,3 mld zł deficytu. 

Leszek Skiba, wiceminister finansów

Pozytywnie oceniajšc dobre dane o dochodach VAT za luty należy jednak pamiętać, że dochody z VAT były w lutym sztucznie podwyższone przez likwidację kwartalnych rozliczeń podatku dla częœci przedsiębiorców. Dlatego, choć dochody te wyraŸnie rosnš, należy ostrożnie podchodzić do wycišgania przedwczesnych wniosków. Pełny obraz tempa poprawy œcišgalnoœci będzie widoczny dopiero po kilku miesišcach.

W poprzednich latach wyniki z pierwszym miesięcy roku nie odzwierciedlały prawidłowo trendu, który był widoczny w drugiej połowie roku. Na przykład dynamika za styczeń i luty 2014 r. wyniosła prawie 30 proc. rok do roku, podczas gdy w całym 2014 r. wzrost dochodów z VAT wyniósł jedynie 9,6 proc.

Analizujšc bieżšcy strumień dochodów podatkowych w 2017 r. należy pamiętać m.in. o efektach zmian systemowych, których jest  w porównaniu do poprzedniego roku jest stosunkowo dużo. Oceniajšc trendy kształtowania się dochodów podatkowych należy analizować zawsze nieco dłuższe szeregi np. półroczne lub przynajmniej kwartalne, co pozwala na wyeliminowanie jednorazowych zaburzeń, które często majš miejsce na przełomie roku.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL