Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

E-sšd ma znać PESEL

W cišgu trzech lat do e-sšdu wpłynęło ponad 5 mln pozwów.
www.sxc.hu
?Pomyłki sšdowe w sprawach cywilnych majš być ograniczone.
Zgodnie z przyjętš w pištek nowelš kodeksu postępowania cywilnego e-sšd, do którego w cišgu trzech lat wpłynęło ponad 5 mln pozwów (tzw. upominawczych, a więc opartych na rachunkach, fakturach), będzie się zajmował tylko długami, które stały się wymagalne w ostatnich trzech latach. Wyeliminuje to z tej procedury 17 proc. spraw starszych.

Druga istota zmiana (dotyczy nie tylko e-sšdu) polega na tym, że komornik będzie zobowišzany do zawieszenia egzekucji prowadzonej na podstawie nakazu zapłaty bšdŸ wyroku zaocznego, jeœli dłużnik wykaże, że został doręczony pod niewłaœciwy adres, co uniemożliwiło mu odwołanie się. Po trzecie, wprowadza się wymóg wskazywania w pozwie nie tylko nazwiska (nazwy) i adresu pozwanego, ale także numeru PESEL lub NIP, a w wypadku firmy numeru KRS, z ewidencji lub NIP. Za niedopełnienie tego obowišzku stronie lub pełnomocnikowi grozić będzie grzywna. To ostatnie rozwišzanie nie podoba się adwokatom. Rafał Dębowski, przewodniczšcy Komisji Informatyzacji Naczelnej Rady Adwokackiej, mówił, że podanie PESEL może być często niemożliwe i zmianę tę wprowadzono pochopnie.
Borys Budka, poseł sprawozdawca (PO), twierdzi, że nie powinno być z tym kłopotów, a minister Jarosław Gowin zadeklarował, iż sš duże szanse, by opłata za uzyskanie PESEL spadła z 31 do 7 zł.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL