Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Awantura o matury

Rzeczpospolita
Maturzyœci chcš nie tylko móc obejrzeć swojš pracę, ale także skopiować. – To doprowadzi do awantur i uniemożliwi przeprowadzenie egzaminów – twierdzi MEN
Rzecznik praw obywatelskich i Helsińska Fundacja Praw Człowieka prowadzš rozmowy z Ministerstwem Edukacji, by jeszcze w tym roku umożliwić maturzystom kserowanie sprawdzonych matur. Powód? Do biura rzecznika i HFPCz spływajš skargi maturzystów, którym odmówiono skopiowania arkuszy egzaminacyjnych. – Wyniki matur decydujš o wstępie na studia. Setki maturzystów ma wštpliwoœci, czy ich egzamin został dobrze sprawdzony. Prawo do jawnoœci oceny pracy jest jednym z podstawowych praw uczniów – mówi Jakub Romelczyk z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. – Każdy obywatel powinien mieć pełny dostęp do dokumentów gromadzonych na jego temat – dodaje Adam Bodnarz HFPCz.
Okręgowe komisje egzaminacyjne odmawiajš kserowania, powołujšc się na przepisy, które mówiš jedynie o możliwoœci wglšdu w prace maturalne. Według Janusza Kochanowskiego obejrzenie jej nie wystarczy, bo czasami maturzyœci dostajš na to od kilkunastu do 25 minut. Zdarza się też, że komisje wyznaczajš termin wglšdu, gdy uczelnie wywieszajš już listy przyjętych i jest za póŸno na weryfikowanie punktacji decydujšcej o przyjęciu na studia. Te argumenty nie przekonujš minister Katarzyny Hall. W piœmie do rzecznika wylicza, że do matur przystępuje blisko pół miliona osób, zapisujšc ok. 2 milionów arkuszy, kopiowanie byłoby więc trudne do wykonania. Według minister narażony zostałby też autorytet egzaminatorów. „Niezadowoleni chcš otrzymać pracę w celu przekazania do ocenienia swoim nauczycielom, korepetytorom, znajomym profesorom szkół wyższych, którzy często, nie dysponujšc wiedzš eksperckš nabytš podczas szkolenia egzaminatorów, formułujš wadliwe opinie na temat egzaminu i oceny pracy” – pisze Hall. Dodaje, że w Internecie już pojawiajš się oferty udowodnienia na podstawie kopii, że praca zasługiwała na lepszš punktację. Poza tym kopie można spreparować i pokazywać jako nieprawidłowo ocenione. Zdaniem minister nie ma więc powodów do „wspierania działań konfliktotwórczych”, a „kserowanie prac nie ograniczy liczby skarg, podejrzeń, natomiast może doprowadzić do awantur w okręgowych komisjach egzaminacyjnych, włšczenia w to mediów, dochodzenia, który egzaminator tak ocenił”, co w rezultacie wręcz uniemożliwi przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych. Zamiast kopiowania resort chce zapewnić takie same w całym kraju zasady wglšdu do prac. – Chcemy też, by maturzysta miał pełnš wiedzę o procedurach i zasadach oceniania. Dobrym rozwišzaniem przy udostępnianiu pracy byłaby obecnoœć egzaminatora, który od razu by wytłumaczył, czemu maturzysta został tak oceniony – mówi wiceminister Zbigniew Marciniak. – Takie rozwišzania, wprowadzone być może jeszcze w tym roku, powinny spowodować, że uczniowie nie będš się domagali kserowania. Argumenty resortu nie trafiajš do r. p. o. ani HFPCz. Zapowiadajš, że nadal będš zabiegać o możliwoœci kserowania prac maturalnych bšdŸ udostępniania ich w elektronicznej wersji z pouczeniem o zasadach oceniania. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki r.czeladko@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL