Firma

Zdolność kredytowa liczy się w przetargu

Zamawiający miał prawo żądać informacji o poziomie wykorzystania linii kredytowej.
Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagał, aby wykonawca wykazał, że ma zdolność kredytową na poziomie co najmniej 2 mln zł. Zaświadczać miała to opinia bankowa wystawiona nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca złożył oświadczenie wydane przez bank na kilka dni przed upływem tego terminu, potwierdzające posiadanie przez niego otwartej linii kredytowej w wysokości 5 mln zł. Zamawiający twierdził, że takie oświadczenie nie daje wystarczającej informacji na temat zdolności kredytowej, i zażądał dodatkowego oświadczenia o stanie wykorzystania linii kredytowej. Wykonawca twierdził, że prawo zamówień publicznych nie wskazuje na możliwość żądania takich dokumentów.
W tej kwestii Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do stanowiska zamawiającego. Wskazała, że zamawiający miał prawo żądać informacji o stanie wykorzystania linii kredytowej (sygnatura akt: 2480/12). Zadaniem wykonawcy ubiegającego się o zamówienie jest bowiem wykazanie, że ma dostęp do źródeł finansowania, które umożliwią mu realizację zamówienia do czasu otrzymania wynagrodzenia od zamawiającego. Chodzi więc o realny dostęp do środków – czy to własnych, czy pożyczonych.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL