Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Trzecia wyprawa

EAST NEWS
Ponad rok czekał Kolumb na możliwoœć wytłumaczenia się z niepowodzeń ekspedycji przed królewska parš. W tym czasie myœlano nawet o likwidacji niedochodowej kolonii. Ostatecznie jednak potwierdzono jego przywileje i zdecydowano się sfinansować nowš wyprawę na Hispaniolę.
Rozpoczęła się ona na poczštku 1498 roku, a uczestniczyło w niej 6 okrętów i 300 ludzi, z których sporš częœć stanowili warunkowo zwolnieni z więzień przestępcy. Sam admirał wypłynšł z trzema karawelami na poszukiwanie nowego kontynentu - Antypodów 30 maja 1498 roku. Tym razem trasa wiodła przez Wyspy Zielonego Przylšdka i dalej, wzdłuż tzw. równoleżnika Sierra Leone (9 stopni i 30 minut szerokoœci geograficznej północnej). 31 lipca wyprawa dotarła do nieznanej wyspy. Po siedemnastu dniach – pisał Kolumb – w czasie których Bóg użyczył nam wiatrów pomyœlnych, ukazała mi się wreszcie ziemia [...] jeden z majtków wspišł się na bocianie gniazdo i ujrzał na zachodzie trzy bliskie sobie góry. Zaœpiewaliœmy „Salve”, „Regina” i inne hymny i wszyscy razem złożyliœmy dziękczynienie Bogu [...] W godzinie nieszporów dotarłem do lšdu, który nazwałem Cabo de la Galea [obecnie przylšdek Galeota], nadawszy wprzód całej wyspie nazwę Trynidad. 5 sierpnia osišgnięto kontynent Ameryki Południowej w zatoce Paria. W ten sposób Kolumb stał się prawdopodobnie pierwszym Europejczykiem, który w epoce nowożytnej stanšł na amerykańskim kontynencie. Płynšc dalej Kolumb odkrył deltę rzeki Rio Grande oraz jedno z ujœć Orinoka; wyraził też przekonanie, iż być może ma do czynienia z nieznanym lšdem, który nazwał Otro Mundi (Inny Œwiat). Przypuszczam, że jest to ogromny kontynent, do dnia dzisiejszego nie znany – pisał admirał. – Do takiego przypuszczenia skłania mnie głównie istnienie wielkiej rzeki i słodkowodnego morza. Trapiony chorobš Kolumb rychło skierował się na północ, odkrył perłonoœnš wyspę Margeritę i pożeglował do Santo Domingo na Hispanioli. Wyprawa stanowiła wyczyn nawigacyjny najwyższej klasy, jako że ostatniš jej pewnš pozycjš były Wyspy Zielonego Przylšdka. Potem była już tylko droga w nieznane.Na Hispanioli Kolumb zastał bunt hiszpańskich osadników kierowanych przez sędziego Francisca Roldana.
Po roku starć i pertraktacji doprowadził do ugody (1499 rok), zapoczštkowujšc na Antylach system tzw. repartimento, czyli nadań ziemskich dla Hiszpanów wraz z mieszkajšcymi tam Indianami. System ten rozprzestrzenił się we wszystkich koloniach Hiszpanii w Ameryce.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL