Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Jak studiować przez Internet

E-learning uzupełnia tradycyjne sposoby kształcenia, m.in. w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Nauka w trybie online zyskuje popularnoœć, ale wymaga wysokiej motywacji i samodyscypliny
Nauczanie z wykorzystaniem Internetu rozwija się w Polsce coraz szybciej. Choć w skali całego szkolnictwa wyższego jest to wcišż nisza, przybywa kierunków, które można studiować za pomocš tzw. e-learningu. Dla kogo e-learning? Ten model nauczania to metoda na zdobycie wykształcenia przez ludzi, którym brak czasu na tradycyjne studia, którzy nie mogš dla nich porzucić pracy albo po prostu wyjechali z kraju. E-learning sprawdza się też tam, gdzie ograniczony jest dostęp do oferty edukacyjnej na poziomie wyższym lub gdy jej jakoœć jest niska. Jest to także alternatywna forma nauki dla osób niepełnosprawnych. E-learning ma wiele zalet, ale także wady – przede wszystkim brak bezpoœredniego kontaktu studenta z wykładowcš i innymi uczestnikami zajęć. Taka forma studiów wymaga także o wiele większej motywacji i samodyscypliny. Ale jest korzystniejsza finansowo w porównaniu z ofertš stacjonarnš.
Należy jednak pamiętać, że studia przez Internet nie oznaczajš, że uzyskamy dyplom, nie wychodzšc z domu. Tylko 60 proc. godzin dydaktycznych może odbyć się z wykorzystaniem tych technik kształcenia. Na uczelnię trzeba będzie się udać także po to, by odbyć zajęcia praktyczne czy laboratoryjne i zdać egzaminy. Jak to wyglšda w praktyce? Nauka odbywa się na specjalnie zaprojektowanych platformach internetowych, dostępnych przez całš dobę, siedem dni w tygodniu. Za poœrednictwem sieci student ma stały kontakt z wykładowcami i kolegami z grupy. Może zadawać pytania, pozostawić informację, dyskutować na forum lub e-mailować. Zdarza się, że umawia się z wykładowcš na konkretny termin i przeprowadza rozmowę np. w formie czatu. Ponadto uczestnicy kursu mogš brać udział w wykładach studiów niestacjonarnych (np. wieczorowych lub zaocznych) na terenie uczelni, a to daje im możliwoœć bezpoœredniego kontaktu z wykładowcami. – Sieć wykorzystujemy do prowadzenia niektórych ćwiczeń. Każde wejœcie do Internetu pozostawia œlad, bo studenci muszš się zalogować. Wiemy więc, czy uczestniczš w zajęciach – mówi rzecznik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego dr Krzysztof Szwejk. Student może wybrać tempo zaliczania przedmiotów. – To kształcenie wolne od ograniczeń zwišzanych z miejscem nauczania, czasem nauczania oraz jego tempem. Daje swobodę regulowania czasu studiów, oczywiœcie nie bez ograniczeń. Studia inżynierskie można wydłużyć nawet do oœmiu lat – informuje Ewa Chybińska z Politechniki Warszawskiej. 78 proc. studentów wskazuje, że wykładowcy powinni wykorzystywać e-learning Co mówiš o tym sami studenci i absolwenci? Tomasz Dziedzic jest absolwentem zarzšdzania biznesem na Polish Open University, jednej z największych polskich uczelni, która oferuje studia online (z jej oferty skorzystało kilka tysięcy osób, z roku na rok przybywa chętnych). Studia zaliczył w trybie e-learningowym, w tym czasie był redaktorem portalu dla Polaków przebywajšcych w Szkocji. – E-learning umożliwił mi połšczenie nauki z pracš. Wystarczyły laptop oraz podłšczenie do Internetu i uczelnia była zawsze w zasięgu ręki, dostępna z każdego miejsca na œwiecie. To znacznie przyjemniejsze niż tradycyjne studia – przekonuje. Wtóruje mu Magdalena Kwiatek, studentka Lazarski Distance Learning: – Sama ustalam sobie godziny nauki i dni, w które chcę czytać wykłady, a ćwiczenia i dyskusje z wykładowcami odbywajš się w terminach wyznaczonych z odpowiednim wyprzedzeniem, dzięki czemu jestem w stanie pogodzić naukę z pracš. Jak oceniajš e-learning studenci, którzy uczš się w klasycznej formie? Takie badanie przeprowadził Karolina Chrabšszcz na 500 studentach Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, którym do standardowego trybu nauczania dołšczono zajęcia e-learningowe. Pierwsza ich uwaga dotyczyła braku bezpoœredniego kontaktu z wykładowcš. Wskazywali też, że ta forma nauczania jest odpowiednia jedynie dla wybranych przedmiotów, że możliwoœć współpracy z innymi studentami jest ograniczona i że trzeba mieć niezły sprzęt komputerowy, by z niej skorzystać. A plusy? Przede wszystkim swoboda przy wyborze czasu i miejsca nauki, możliwoœć pracy we własnym tempie, oszczędnoœć czasu i pieniędzy zwišzanych z dojazdem na uczelnię. Z innych badań przeprowadzonych na poczštku tego roku przez Instytut Homo Homini na zlecenie Polish Open University wynika, że 73 proc. studentów ocenia, iż polskie uczelnie sš nieprzygotowane do kształcenia w formie e-learningu. Jednoczeœnie aż 78 proc. uznało, że wykładowcy powinni wykorzystywać interaktywne narzędzia po to, by skupić uwagę studentów przez cały czas trwania zajęć. Uczelnie chwalš e-learning, ale nie chcš stawiać tylko na niego. Jednym z prekursorów e-learningu w Polsce jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Uczelnia wcišż nie zdecydowała się jednak na całkowite zastšpienie studiów tradycyjnych tymi w formule online. – Nie widzimy takiej potrzeby. Studiowanie na uczelni technicznej wišże się z koniecznoœciš uczestnictwa w ćwiczeniach czy zajęciach laboratoryjnych, tak więc mijałoby się to z celem. Ponadto ograniczajš nas regulacje ustawowe – mówi prof. Jan Kusiak, dyrektor Centrum e-Learningu AGH. 8 lat mogš trwać studia inżynierskie na stołecznej politechnice w trybie e-learningu Zwraca uwagę, że ważnym elementem kształcenia jest przecież życie studenckie, które jest zwišzane nie tylko z zabawš, lecz także z kształtowaniem osobowoœci, postaw i nawišzywaniem kontaktów, co online może być utrudnione. – Kształcenie wspomagane technologiami informacyjnymi doskonale sprawdza się za to jako uzupełnienie klasycznej formy studiowania, w prowadzeniu studiów podyplomowych czy kursów uzupełniajšcych – mówi prof. Kusiak. Dodaje, że ta forma nauki kształtuje samodyscyplinę i samodzielnoœć, a przede wszystkim pozwala na aktywny udział w procesie uczenia się, w przeciwieństwie np. do wykładów, których student jest jedynie biernym uczestnikiem. Wiele innych uczelni zdecydowało się na wprowadzenie tej metody do swojej oferty dydaktycznej. Sš wœród nich m.in. Uczelnia Łazarskiego, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, ale także uczelnie publiczne: wspominana już SGGW, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski. Ile to kosztuje? E-learning daje korzyœci finansowe. – Opłata za studia jest niższa o 20 proc. niż na studiach niestacjonarnych – słyszymy w Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP. W Uczelni Łazarskiego semestr studiów w trybie e-learningu kosztuje 2640 zł, dla porównania w trybie stacjonarnym za semestr trzeba zapłacić 3600 zł, a za zajęcia w trybie weekendowym – 3000 zł. Stołeczna SGGW oferuje nawet darmowe studia w tym trybie. W ten sposób można skończyć na tej uczelni studia z zakresu rolnictwa – dofinansowywane ze œrodków unijnych. Osoby uczšce się przez Internet sš pełnoprawnymi studentami, mogš korzystać z oferty zniżek i stypendiów. Program studiów niczym się nie różni od tych tradycyjnych, absolwent otrzymuje dyplom uczelni, którš ukończył, taki sam jak w przypadku studiów niestacjonarnych.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL