Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Energetyka inwestuje w dystrybucję

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Z roku na rok rosnš wydatki na modernizację sieci dystrybucyjnych, ale potrzeby wcišż sš ogromne
4,6 mld zł zainwestowały w ubiegłym roku w dystrybucję cztery największe koncerny energetyczne. To o 32 proc. więcej niż w 2010 roku. Firmy zapowiadajš, że w tym roku będzie jeszcze więcej. Pienišdze przeznaczš m. in. na modernizację sieci przesyłajšcych energię i poprawę jakoœci dostaw dla odbiorców. Najwięcej, bo prawie 1,3 mld zł wydał katowicki koncern Tauron, ale jest on też największym dystrybutorem energii w Polsce, obejmuje 18 proc. powierzchni kraju. – W tym roku nakłady na inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjnš wzrosnš – zapowiada Magdalena Rusinek, rzeczniczka Tauronu. Szacuje, że w najbliższych latach mogš sięgać 1,4 – 1,5 mld zł rocznie. Z kolei Polska Grupa Energetyczna wydała w ubiegłym roku 1,26 mld zł. Istotna częœć inwestycji dotyczyła modernizacji sieci. Dzięki temu spółka chce poprawić jakoœć dostaw pršdu dla klientów, zmniejszyć straty energii, jakie majš miejsce przy jej przesyle, oraz zmniejszyć koszty eksploatacji sieci. W tym roku PGE planuje wzrost nakładów przede wszystkim na przyłšczanie do sieci nowych odbiorców.
Od trzech lat coraz więcej w infrastrukturę inwestuje poznańska Enea. W ubiegłym roku wydatki na ten cel skoczyły o prawie 40 proc. do 814 mln zł i będš nadal rosły. Na realizację niektórych projektów spółka pozyskuje unijne dotacje, np. na wymianę starych transformatorów sieciowych. Natomiast gdańska Energa zwiększy w tym roku nakłady z 1,2 do 1,4 mld zł. Priorytetem będš prace prowadzone na terenach, gdzie występowało najwięcej przerw w dostawie pršdu. Tegoroczne nakłady stanowiš 20 proc. programu inwestycyjnego przyjętego na lata 2009 – 2015. Energa przekonuje, że program ten powinien zaspokoić wszystkie najpilniejsze potrzeby modernizacyjne na terenie działania spółki. Eksperci przekonujš, że choć firmy coraz więcej inwestujš w modernizację sieci, to jest to wcišż kropla w morzu potrzeb. Szacuje się, że ponad 30 proc. linii energetycznych w naszym kraju wybudowano ponad 30 lat temu i wymagajš one gruntownych remontów lub wymiany. – Dobrze się stało, że firmy zaczynajš wykładać duże pienišdze na poprawę jakoœci sieci. Jednak wcišż problemem jest brak odpowiednich regulacji prawnych – zauważa Wojciech Kozubiński z Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. W wielu przypadkach modernizacja czy rozbudowa sieci jest niemożliwa ze względu na brak zgody właœciciela nieruchomoœci, na której jest instalacja. Operatorzy sieci przekonujš, że w przypadku właœciwie prowadzonej eksploatacji, wiek urzšdzeń wcale nie przesšdza o ich sprawnoœci. – Ale kierujšc się tylko kategoriš księgowš znaczšca częœć majštku wymaga odtworzenia, ponieważ przewidziany okres amortyzacji zakończył się. Dużym wyzwaniem będzie poprawa infrastruktury niskiego napięcia, gdyż zwłaszcza na obszarach wiejskich odczuwalne sš problemy z zasilaniem – zaznacza Danuta Tabaka, rzeczniczka Enei Operator.
ródło: ekonomia24

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL