Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Świat na bani

Fotorzepa, MW Michał Walczak
WHO oblicza, że ludzkoœć wypija rocznie prawie 40 milionów metrów szeœciennych czystego alkoholu. Jak wypija i z jakim skutkiem?
1 czerwca to Dzień bez Alkoholu. Tekst z tygodnika Przekrój Z prawie 250-stronicowego raportu Œwiatowej Organizacji Zdrowia można wycišgnšć kilka interesujšcych wniosków. Oto one. Pierwszy: globalnie rzecz bioršc, największym wzięciem wœród amatorów napojów wyskokowych cieszš się piwo i wódka. Wino króluje tylko w krajach œródziemnomorskich i gdzieniegdzie w Ameryce Południowej.
Drugi: zdecydowanie najbardziej rozpitym kontynentem jest Europa (ponad 12 litrów czystego alkoholu rocznie na każdego obywatela w wieku powyżej 15 lat). Europejczycy pijš o wiele więcej niż mieszkańcy obu Ameryk (8,67 litra), Azji i Afryki (nieco ponad 6 litrów). Trzeci: Polacy znowu pijš więcej. Z wynikiem 13,3 litra na obywatela (dwa razy więcej niż przeciętny mieszkaniec Ziemi; norma jak na Europejczyka) dobijajš do niechlubnego poziomu, który osišgnęli za Gierka. Zmieniajš się tylko proporcje, wódka została wyparta przez piwo. Winem – jak zawsze – Polak generalnie gardzi. Czwarty: w cišgu roku picie zabija dwa i pół miliona ludzi – więcej niż AIDS czy gruŸlica. Alkohol jest przyczynš czterech procent wszystkich zgonów na œwiecie. Pišty: picie częœciej zabija mężczyzn niż kobiety. Szósty: statystyczny konsument alkoholu jest coraz młodszy. Nie oznacza to bynajmniej, że picie hamuje procesy starzenia. Przyczyna jest znacznie bardziej banalna: po prostu młodzież coraz częœciej zaglšda do kieliszka. I siódmy: picie piciu nierówne. Przykłady? Rosjanie spożywajš mniej więcej tyle samo czystego alkoholu co Francuzi, ale to Rosjan dziesištkujš zgony spowodowane piciem. Ugandyjczycy sš biedni, ale pijš więcej niż bogaci Brytyjczycy. Azjaci z południowo-wschodniej częœci kontynentu zaglšdajš do kieliszka równie chętnie jak Europejczycy, ale upijajš z niego znacznie mniej.

Dzielenie radoœci na trzech

Nigdy nie pijš w samotnoœci – tak o Rosjanach (15,7 litra spirytusu rocznie na osobę według WHO) mówi mi Per Dalgaard, znajomy duński dziennikarz, który od lat mieszka w Rosji. – Nawet duety to rzadkoœć. Kto ma flaszkę, ten szuka kompana, bo we dwóch łatwiej znaleŸć trzeciego do picia. Trio to minimum przyzwoitoœci. Picie to radoœć, a radoœciš przecież trzeba się dzielić – wyjaœnia. Rosjanie dzielš się tš radoœciš od niepamiętnych czasów. Picie w tym kraju prawie nigdy nie było ograniczane. Wręcz przeciwnie – władze starały się zachęcać swoich podwładnych do jak największej konsumpcji. Już około 1550 roku pierwszy car Rosji Iwan GroŸny nakazał budowanie karczm, które oferowały pędzony przez siebie bimber. W ten sposób rozpoczęła się symbioza ludu i władzy. Lud miał napitek, a władza pienišdze, bo wpływy ze sprzedaży alkoholu trafiały do państwowej kasy. Z czasem doszło do tego, że stanowiły one jednš trzeciš całego budżetu. Na ten układ targnęli się dopiero bolszewicy w 1917 roku, ale dali sobie spokój, gdy zorientowali się, że tracš cenne Ÿródło finansowania państwa, bo lud przerzucił się na nielegalnš produkcję. Władza radziecka szybko cofnęła więc wszystkie ograniczenia i sytuacja wróciła do normy – a nawet jš przekroczyła. W 1930 roku w Moskwie liczba zgonów z przepicia wzrosła 15-krotnie w porównaniu z czasami sprzed rewolucji. Dalgaard mówi: – Ostre picie jest częœciš rosyjskiej mentalnoœci i kultury. Trudno zmienić mentalnoœć. A kulturę jeszcze trudniej. W 1985 roku błšd bolszewików powielił Michaił Gorbaczow. Ostatni przywódca Zwišzku Radzieckiego – zaraz po tym, jak na spowodowanš ogromnym piciem marskoœć wštroby zmarł jego poprzednik Konstantin Czernienko – wprowadził szereg drakońskich obostrzeń. Nakazał podnieœć cenę wódki o 25 procent i ograniczyć jej produkcję. Obywatele wpadli w panikę. Zaniepokojona prasa doniosła, że w kolejce przed jednym z moskiewskich sklepów monopolowych ustawiło się 3 tysišce osób. Gdy trzy lata póŸniej władza podsumowała efekt kampanii abstynenckiej, dwie rzeczy stały się jasne: spożycie nie spadło, spadły za to wpływy – i to aż o 20 milionów rubli. Ograniczenia zostały usunięte, podobnie zresztš jak autorzy pomysłu, dwaj prominentni członkowie politbiura – Jegor Ligaczow i Michaił Sołomiencew. W 1992 roku (a więc już w czasach poradzieckich, krajem rzšdził wtedy stronišcy od abstynencji Borys Jelcyn) statystycy przeprowadzili badanie alkoholizmu Rosjan. Próba, która objęła 12 tysięcy osób, przyniosła następujšce rezultaty: 80 procent mężczyzn i 60 procent kobiet pije dziennie przynajmniej „setkę" czystego spirytusu. Autorzy raportu ostrzegli jednak, że nawet tak przerażajšce wyniki mogš być zaniżone, bo w ankiecie wzięły udział tylko osoby przytomne – co oznacza, że grupa badanych być może wcale nie była reprezentatywna. Co pijš nasi wschodni sšsiedzi? W legalnym obrocie królujš wódka (63 procent konsumpcji) i piwo. W nielegalnym – pędzony powszechnie samogon, Eskulap (dostępny w aptekach spirytus medyczny, dwa razy tańszy od wódki) i woda „Różana" (40-procentowe eau de cologne). Najwięksi twardziele rozcieńczajš spirytus przemysłowy płynem hamulcowym – jak w 2000 roku grupa syberyjskich drwali. – Chciało nam się pić, najbliższa wieœ była oddalona o kilkadziesišt kilometrów – mówił potem rosyjskiej prasie jedyny drwal, który przeżył ten raut. Jego 10 kolegom się to nie udało. Dziœ Rosja przechodzi kolejnš bolesnš próbę odwyku. Władze podniosły cenę wódki z szeœciu do oœmiu złotych za pół litra i ograniczyły nocny handel alkoholem. Najbardziej rewolucyjnš zmianš jest jednak zakwalifikowanie piwa do kategorii napojów wyskokowych (do tej pory było artykułem z kategorii żywnoœci, a więc żadne ograniczenia go nie obejmowały). Tylko patrzeć, jak kasa znów zacznie œwiecić pustkami.

Dwudziestopak z ginem

W poprzednich alkoholowych rankingach przeprowadzanych między innymi przez WHO regularnie przodowała Uganda (kiedyœ 20 litrów na osobę, teraz 15,2). W najnowszym nieoczekiwanie straciła prowadzenie na rzecz Mołdawii (18,2 litra). To by znaczyło, że w przecišgu zaledwie jednego roku Ugandyjczycy ograniczyli picie o 25 procent. – Z moich obserwacji wynika, że to niemożliwe – mówi mi Barbara Among, dziennikarka ugandyjskiej gazety „New Vision", autorka tekstu o alkoholizmie swoich rodaków. – Bary sš pełne, produkcja alkoholu idzie pełnš parš, nawet picie adżono znów stało się popularne. Adżono to lokalne piwo z prosa. Szeœć procent alkoholu, dużo witamin, żelaza i wapnia. Sšczy się je zbiorowo z jednej kadzi, za pomocš epi, czyli specjalnej długiej słomki. Kiedyœ wszystkich pijšcych obowišzywała jedna prosta zasada: po trzech minutach epi wędruje do sšsiada. Nie wszyscy się do niej stosowali, a poza tym okazało się, że picie przez jednš słomkę sprzyja rozprzestrzenianiu się gruŸlicy. Adżono zaczęło wychodzić z mody. Dziœ przeżywa renesans, bo właœciciele barów zaczęli lansować hasło: „Każdy ma prawo do własnej słomki". Radoœciš picia Ugandyjczycy dzielš się ze sobš jeszcze chętniej niż Rosjanie. Pijš gromadnie, przeważnie wieczorem, dowolnie długo, bo knajpy sš czynne do ostatniego klienta, czyli w zasadzie 24 godziny na dobę. Pijš do woli, bo adżono jest tanie. – Moim zdaniem to tu się pije najwięcej na œwiecie – podsumowuje Among, ale nie słychać w tym dumy. Adżono to zaledwie kropla w morzu alkoholowej inwencji mieszkańców kraju nad Jeziorem Wiktorii. Rosjanie i pewnie każda inna nacja mogliby się sporo od nich nauczyć. Inne piwa, w których Ugandyjczycy topiš swoje radoœci, to omuramba (z sorgo), tonto (z zielonych bananów), kweete (ze słodkiej kukurydzy) czy kidongo (piwo robione z fusów po kweete zaprawionych bršzowym cukrem z wodš i odstawionym na noc, by sfermentowało). Amatorzy „normalnego" piwa majš do dyspozycji jasne Specjalne Nilowe. Oprócz piw sš mocniejsze trunki. Najbardziej powszechny to waragi – dosłownie „dżin wojenny" destylowany z bananów, prosa czy trzciny cukrowej, często pędzony na takich œwiństwach jak metyl, formaldehyd czy elektrolit. To właœnie taki dżin był w zeszłym roku przyczynš œmierci 80 uczestników przyjęcia weselnego. Konkurentami waragi sš jeszcze dżiny kasese (z bananów) i lira lira (z manioku). Uzupełnieniem oferty jest tania whisky Bond 7 sprzedawana w saszetkach o pojemnoœci 60 mililitrów. Pudełko z 20 takimi saszetkami kosztuje 15 złotych. W Polsce taki zestaw nazywałby się pewnie dwudziestopakiem. W Ugandzie nazywa się tot pack (kroplopak). Uganda to biedny kraj (1200 dolarów PKB na mieszkańca), ale amatorzy picia dzielnie godzš się na rozmaite wyrzeczenia. W 2007 roku mieszkańcy wsi (87 procent populacji to wieœniacy) wydawali na alkohol i papierosy połowę swoich dochodów. I nie ograniczali się nawet po podwyżkach cen. Barbara Among przytacza przykład niejakiego Flugence'a Manirho, który zarabia na życie, wożšc pasażerów swoim boda boda – czyli zwykłym rowerem robišcym za taksówkę. Będzie musiał zaoszczędzić na mleku i mięsie, żeby móc spędzać wieczory z przyjaciółmi.

Prawie abstynenci

I Rosja, i Uganda sš krajami wyjštkowymi. Pierwszy ze względu na apokaliptycznš wręcz skalę picia, drugi – bo zdecydowanie wyróżnia się na tle doœć wstrzemięŸliwej Afryki. Trzecim wyjštkiem jest Azja Południowo-Wschodnia. Takie kraje, jak Chiny, Tajlandia czy Japonia, przyjęły (każdy na swój sposób) zachodni styl bycia, sš bogate i w żaden sposób nie reglamentujš sprzedaży alkoholu. Teoretycznie więc wzorem państw zachodnich powinny plasować się w najbardziej rozpitej czołówce. Tymczasem bardzo im do niej daleko. Przeciętny Chińczyk wypija rocznie 5,9 litra alkoholu. Tajlandczyk – 7,1 litra, a Japończyk – 8 litrów. Jednš z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest fizjologia. Wielu Azjatów ma deficyt tak zwanego genu dehydrogenazy alkoholowej (ALDH2). Mówišc proœciej, ich wštroba nie trawi spożytego alkoholu i ten w postaci aldehydu octowego zatruwa organizm. Rezultat to niemal natychmiastowy ból głowy, nudnoœci i zawroty. Na niedobór ALDH2 cierpi około 10 procent ludzkoœci – znakomita większoœć w tej grupie to mieszkańcy Azji Południowo-Wschodniej. Jak na przykład Kazuo. Kazuo poznałem w 2006 roku w Afganistanie (zero litrów rocznego spożycia). Był pracownikiem jednej z japońskich misji humanitarnych, które pomagały w odbudowie Kabulu. Dosiadł się do nas, gdy wraz ze znajomym Afgańczykiem zaczęliœmy rozpijać butelkę whisky. Chętnie zgodził się nam w tym pomóc. W jego przypadku brak enzymu objawił się błyskawicznie. Jego angielszczyzna, całkiem niezła na poczštku, stawała się coraz bardziej niewyraŸna. Gdy kończył pierwszš kolejkę, przyznał, że nie przepada za whisky, bo jest za mocna. Gdy kończył drugš, œmiał się z siebie, że jak każdy Japończyk nie umie wymówić spółgłoski „l". A po trzeciej kolejce miał już problemy z większoœciš spółgłosek. Czwartej kolejki nie było. Wykończony Kazuo podniósł się z trudem z wiklinowego krzesła i zniknšł w swoim pokoju. Następnego dnia powiedział mi, że miał noc pełnš przygód, i przysišgł, że już nigdy w życiu nie weŸmie whisky do ust. 60 procent alkoholu spożywanego przez Japończyków to piwo albo sake – łagodne wino z ryżu. Od razu widać, kto ma problem z dehydrogenazš. Tylko Koreańczycy z południa (14,8 litra na osobę) dzielnie radzš sobie z jej niedoborem. Pijš dużo i właœciwie tylko mocne trunki. Taki wyjštek od wyjštku. MAŁY PORADNIK ALKOHOLOWY

Szkoła rosyjska , czyli jak wypić dużo i nie stracić kontaktu z rzeczywistoœciš

Wyjœcie bez większego szwanku z suto zakrapianej imprezy jest osišgalne dla każdego (bez względu na narodowoœć), kto zastosuje się do poniższej, stosowanej od wieków, trzystopniowej strategii: PRZED Zanim odbijemy łokciem pierwszš butelkę, dobrze jest spożyć dwa gotowane ziemniaki, ewentualnie wypić dwa surowe jajka i łyżkę oliwy z oliwek. W TRAKCIE Nie pić wina, piwa, napojów gazowanych. Jeszcze bardziej karygodne jest mieszanie alkoholi. Tylko wódka i tylko wychylana jednym haustem. Sšczenie – surowo zakazane. Każdš kolejkę należy natychmiast zakšsić. Nie zakšszać byle czym. Tylko tłustym (jak smalec z czosnkiem), kwaœnym (jak cytryna) lub słonym (jak ogórki kiszone). Podczas picia rozmawiać, bo nic tak nie zwala z nóg jak milczenie. PO Porannemu kacowi najlepiej zapobiega zimne piwo albo sok z ogórków kiszonych. Picie klina z wczorajszej wódki odradzajš nawet Rosjanie, twierdzšc, że to metoda dla zawodowych alkoholików. Normalnemu człowiekowi tylko zaszkodzi.

Szkoła europejska , czyli jak wypić mało i paœć:

Należy postępować dokładnie wbrew szkole rosyjskiej Tekst z tygodnika Przekrój, marzec 2011
ródło: Przekrój

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL